HOT

Tải giáo án Toán 6 kết nối tri thức tập 1, tập 2, cả năm, file word

By Thiên Minh | 18/05/2023

Thầy Cô giáo đang tìm cho mình file word giáo án Toán 6 kết nối tri thức tập 1, tập 2, cả năm để thuận tiện trong việc soạn giáo án đầu năm học mới, nếu gặp đúng bài này thì quý Thầy Cô đã có câu trả lời rồi đó ạ.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Tài liệu giáo án Toán 6 kết nối tri thức cả năm file word được trình bày rõ ràng, trực quan, Thầy Cô giáo có dựa vào giáo án này để biên soạn thành giáo án riêng của mình. Các phụ huynh cũng có thể tải về cho con em mình theo học sách KNTT với cuộc sống ôn tập trước ạ.

Tải giáo án Toán 6 kết nối tri thức cả năm file word
Tải giáo án Toán 6 sách kết nối tri thức tập 1, tập 2, cả năm full Word

Xem trước giáo án Toán 6 kết nối tri thức tập 1

(Tải full giáo án tập 1, 2 file word với 250K (giá gốc 300K), liên hệ Zalo 0363072023)

Xem trước giáo án Toán 6 kết nối tri thức tập 2

(Tải full giáo án tập 1, 2 file word với 250K (giá gốc 300K), liên hệ Zalo 0363072023)

Giáo án Toán 6 kết nối tri thức tập 1 (41 File) 

C1 - Bai 1 - Tap hop

C1 - Bai 2 - Cach ghi so tu nhien

C1 - Bai 3 - Thu tu trong tap hop so tu nhien

C1 - Bai 4 - Phep cong va phep tru so tu nhien

C1 - Bai 5 - Phep nhan và phep chia so tu nhien

C1 - Bai 5 a -luyen tap chung

C1 - Bai 6 - Luy thua voi so mu tu nhien

C1 - Bai 7 - Thu tu thuc hien phep tinh

C1 - Bai 7 a -luyen tap chung

C2 - Bai 8 - Quan he chia het va tinh chat

C2 - Bai 9 - Dau hieu chia het

C1 - Bai cuoi chuong 1

C2 - Bai 10 - So nguyen to

C2 - Bai 10 a - Luyen tap chung

C2 - Bai 11 - Uoc chung, UCLN

C2 - Bai 12 - Boi chung, BCNN

C2 - Bai 12 a - Luyen tap chung

C2 - Bai cuoi chuong 2

C3 - Bai 13 - Tap hop cac so nguyen

C3 - Bai 14 - Phep cong, phep tru so nguyen

C3 - Bai 15 - Quy tac dau ngoac

C3 - Bai 15 a - Luyen tap chung

C3 - Bai 16 - Phep nhan so nguyen

C3 - Bai 17 - Uoc va boi cua so nguyen

C3 - Bai 17 a - Luyen tap chung(1)

C3 - Bai 17 a - Luyen tap chung

C3 - Bai cuoi chuong 3(1)

C3 - Bai cuoi chuong 3

C4 - Bai 18 - Hinh tam giac deu, hinh vuong, luc giac deu

C4 - Bai 19 - HCN, Hinh thoi, HBH, Hinh thang can

C4 - Bai 20 - Chu vi va dien tich cua tu giac

C4 - Bai 20a - Luyen tạp chung(1)

C4 - Bai 20a - Luyen tạp chung

C4 - Bai cuoi chuong 4

C5 - Bai 21 - Hinh co truc doi xung

C5 - Bai 22 - Hinh co tam doi xung

C5 - Bai 22a - Luyen tap chung

C5 - Bai cuoi chuong 5

HDTN Tam thiep va phong hoc cua em

HDTN Ve hinh voi phan mem GeoGebra

ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Giáo án Toán 6 kết nối tri thức tập 2 (33 file)

C6 - Bai 23. Mo rong phan so, phan so bang nhau

C6 - Bai 24. So sanh phan so, Hon so duong

C6 - Bai 24a. Luyen tap chung

C6 - Bai 25. Phep cong, phep tru phan so

C6 - Bai 26. Phep nhan, phep chia phan so

C6 - Bai 27. Hai bai toan ve phan so

C6 - Bai 27a. Luyen tap chung

C6 - Bai cuoi chuong 6

C7 - Bai 28. So thap phan

C7 - Bai 29. Tinh toan voi so thap phan

C7 - Bai 29. Tinh toan voi so thap phan

C7 - Bai 30. Lam tron va uoc luong

C7 - Bai 31. Mot so bai toan ve ti so, ti so phan tram

C7 - Bai 31a. Luyen tap chung

C7 - Bai cuoi chuong 7

C8 - Bai 32. Diem, duong thang

C8 - Bai 33. Diem nam giua hai diem, tia

C8 - Bai 34. Doan thang, do dai doan thang

C8 - Bai 35. Trung diem cua doan thang

C8 - Bai 35a. Luyen tap chung

C8 - Bai 36. Goc

C8 - Bai 37. So do goc

C8 - Bai 37a. Luyen tap chung

C8 - Bai cuoi chuong 8

C9 - Bai 38. Du lieu, thu thap du lieu

C9 - Bai 39. Bang thong ke va bieu do tranh

C9 - Bai 40. Bieu do cot

C9 - Bai 41. Bieu do kep

C9 - Bai 41a. Luyen tap chung

C9 - Bai 42. Ket qua co the va su kien trong tro choi, thi nghiem

C9 - Bai 43. Xac suat thuc nghiem

C9 - Bai 43a. Luyen tap chung

C9 - Bai cuoi chuong 9

Trên đây là nội dung Giáo án Toán 6 kết nối tri thức cả năm file word. Thầy Cô tham khảo tiếp nội dung Giáo án dạy thêm Toán 6 kết nối tri thức tại đây ạ

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Tải giáo án Toán 6 kết nối tri thức

  • giáo án Toán 6 sách kết nối tri thức

  • giáo án Toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống