HOT

Soạn bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo) ngắn gọn, Sách Ngữ văn 10 tập 2 Kết nối tri thức

By Thiên Minh | 14/01/2023

Giaitoan8.com chia sẻ nội dụng soạn bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo) ngắn gọn trong sách Ngữ văn 10 tập 2 Kết nối tri thức, tài liệu gồm các trả lời câu hỏi chi tiết và chính xác nhất giúp các em học sinh hiểu bài học hơn.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Cùng tham khảo tài liệu soạn bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo) ngắn gọn, Sách Ngữ văn 10 tập 2 Kết nối tri thức để chuẩn bị kiến thức tốt nhất trước khi lên lớp.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo) ngắn gọn, Sách Ngữ văn 10 tập 2 Kết nối tri thức
Soạn bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo)
sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 2

Soạn bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo) ngắn gọn

Trả lời câu 1:

a. Một số từ Hán Việt có trong đoạn trích chưa được chú thích ở văn bản Bình Ngô đại cáo:

- nhân nghĩa: lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải.

- phong tục: thói quen đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được mọi người công nhận và làm theo.

- độc lập: đứng một mình tự tồn tại mà không dựa vào ai.

b. Tác dụng biểu đạt của hệ thống từ Hán Việt trong đoạn trích trên:

- Giữ được những từ ngữ mang nội hàm của một giai đoạn, một học thuyết (nhân nghĩa).

- Làm cho văn bản trở nên ngắn gọn, xúc tích.

c. Đặt câu với các từ: nhân nghĩa, văn hiến, hào kiệt.

- Anh ấy là người ăn ở có nhân nghĩa.

- Đại Việt thực là một nước văn hiến.

- Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đã quy tụ về đây.

Trả lời Câu 2

STTĐiển tíchTác dụng
1Đau lòng nhức óc (thống tâm tật thủ: chữ mượn từ sách Tả truyện) Tăng sức biểu cảm, cho thấy thái độ căm giận vô cùng giặc Minh.
2Nếm mật nằm gai (thường đảm ngọa tân: dẫn điển vua nước Việt đời Đông Chu là Câu Tiễn bị vua nước Ngô là Phù Sai cướp nước, bèn nuôi chí phục thù, trước khi ăn thì nếm mật đắng, khi ngủ thì nằm trên gai để không quên mối thù cũ.) Tăng sức biểu cảm, cho thấy sự kiên trì của tướng sĩ Lam Sơn để giành lại đất nước.
3Quên ăn (phát phấn vong thực: mượn chữ trong sách Luận ngữ, nói về việc khi chí ham học nổi lên thì quên cả ăn.) Cho thấy ý chí miệt mài nghiền ngẫm binh thư để tìm kế sách đánh giặc cứu nước.
4Lược thao (ghép từ hai từ lục thao và tam lược; Lục thao là tên một cuốn sách dạy về quân sự tương truyền do Lã Vọng đời Chu soạn, gồm 6 thiên; Tam lược là tên một cuốn sách do Hoàng Thạch Công soạn, gồm 3 phần.) Cho thấy sự nghiền ngẫm binh thư của tướng sĩ Đại Việt đã đến độ tường tận.
5Tiến về đông (mượn chữ từ một câu nói của Lưu Bang (Hán Cao tổ) với Tiêu Hà khi bị Hạng Vũ ép dồn về phía Tây: "Dư diệc dục đông hĩ, an năng uất uất cửu cư ư thử" (Ta cũng muốn tiến về phía đông chứ sao có thể rầu rĩ ở mãi chốn này được). Tỏ ý tiến về Đông Đô, lòng khao khát cũng như Hán Cao tổ đời trước.
6Dành phía tả (dẫn điển Tín Lăng Quân nước Ngụy thời Đông Chu, nghe tiếng Hầu Doanh là hiền sĩ liền đem xe đi đón, tự ngồi bên phải giữ cương ngựa, dành chỗ bên trái là chỗ tôn quý để Hầu Doanh ngồi. Thể hiện tấm lòng cầu hiền chân thành.
7Dựng cần trúc (yết can vi kì: giơ cậy lên làm cờ; mượn tích Hoàng Sào lúc mới dấy binh khởi nghĩa không kịp làm cờ phải giơ sào lên thay; bài Quá Tần luận của Giả Nghị đời Hán cũng có câu: "trảm mộc vi binh, yết can vi kì" (chặt gỗ làm khí giới, giơ sào len làm cờ)). Cho thấy sự vượt qua thiếu thốn, gian khó và sự đoàn kết của nghĩa quân Lam Sơn
8Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào (dịch từ cụm từ đầu giao hưởng sĩ (đổ rượu ngọt xuống sông để khao quân); dẫn điển xưa nói việc nước Tấn và nước Sở đánh nhau, có người dâng vua Sở một bình rượu ngon, vua Sở sai đổ rượu xuống sông để quân sĩ đón dòng mà uống, sau Sở đánh thắng Tấn.) Thể hiện tướng lĩnh và nghĩa binh Lam Sơn có lòng thương yêu nhau như cha với con.


Soạn bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo) ngắn gọn, Sách Ngữ văn 10 tập 2 Kết nối tri thức

Trả lời câu 3

Trả lời:

 Hầu hết các từ có yếu tố "nghĩa" trong nguyên tác Bình Ngô đại cáo đã được dùng lại nguyên vẹn, không dịch ra tiếng Việt (ví dụ: nhân nghĩa). Các từ đó gồm:

- nhân nghĩa: lòng thương người và sự đối xử với người theo lẽ phải.

- dấy nghĩa: tổ chức quân đội nổi lên chống lại ách thống trị, theo lẽ phải.

- cờ nghĩa: cờ làm hiệu lệnh, đại diện cho quân đội theo lẽ phải.

- đại nghĩa: chính nghĩa cao cả.

Trả lời câu 4

Trả lời:

- Nhân ái: lòng yêu thương con người.

- Nhân đạo: lòng tốt tự nhiên của con người.

- Nhân hậu: có lòng thương người và ăn ở có tình nghĩa.

- Nhân từ: có lòng thương người và hiền lành.

- Nhân văn: thuộc về văn hóa loài người, thuộc về con người.

Giaitoan8.com mời các em xem lại nội dung Soạn bài Dục Thúy Sơn sgk Ngữ Văn 10 tập 2 Kết nối tri thứcSoạn bài Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội sgk Ngữ Văn 10 tập 2 Kết nối tri thức tiếp theo tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • soạn văn 10 tập 2 Kết nối

  • giải sách lớp 10 kết nối tri thức

  • soạn văn 10 bài 6 Kết nối tri thức

  • soạn văn 10 bài Thực hành tiếng Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo)