HOT

Đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2022-2023 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

By Thiên Minh | 10/01/2023

Cấu trúc đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2022-2023 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh gồm 9 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 150 phút, không kể thời gian phát đề.


Ghi chú: Để mua "Tài liệu, Đề thi, Đáp án" có trên Giaitoan8.com, bạn gửi tin nhắn yêu cầu TẠI ĐÂY.

Các dạng toán xuất hiện trong đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2022-2023 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh như: Tập hơn, Parabol, Giải bất phương trình .. .

Đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2022-2023 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2022-2023 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

Nội dung câu 2. Một công ti vận tải nhận được đơn hàng chở 14 tấn hàng loại I và 9 tấn hàng loại II. Công ti chỉ có 2 loại xe A và B, trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Mỗi chiếc xe loại A chỉ chở được tối đa 2 tấn hàng loại I và 0,6 tấn hàng loại II, chi phí vận chuyển là 4 triệu đồng. Mỗi chiếc xe loại B chỉ chở được tối đa 1 tấn hàng loại I và 1,5 tấn hàng loại II, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng. Hỏi chi phí vận chuyển thấp nhất của đơn hàng này là bao nhiêu?

Nội dung câu 6. 
a, Giải phương trình $\sqrt{x} + \sqrt{9-x} = \sqrt{-x^2 + 9x + 5}$
b, Tìm m để phương trình $2x^2 - 2mx + 1 = 3\sqrt{2x^3 + x}$ có 2 nghiệm thực phân biệt.

Nội dung câu 9. Cho tứ giác ABCE có BA = BC = a, tam giác ACE đều có cạnh bằng $\sqrt{3}$. Trên các đoạn thẳng AC CE lấy 2 điểm M N sao cho: $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{CN}{CE}$
a, Tìm k để MN vuông góc với EG, G là trung điểm của đoạn thẳng BC.
b, Tìm k để $BM^2 + BN^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Trên đây là nội dung đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2022-2023 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh, các em làm tiếp Đề thi học sinh giỏi Toán 10 cụm trường THPT Hà Nội năm 2021-2022 tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Nếu tài liệu hữu ích, bạn hãy ủng hộ Giaitoan8.com để gây phí duy trì trang web, bằng cách chuyển khoản qua MoMo hoặc TPbank số tài khoản: 0363072023. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • đề thi học sinh giỏi Toán 10

  • đề thi hsg Toán 10

  • đề thi học sinh giỏi Toán 10 cấp trường