HOT

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020-2021

By Thiên Minh | 15/08/2020

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020-2021 gồm nhiều câu hỏi hay và hóc búa, đòi hỏi các em học sinh phải có lực học khá, giỏi trở lên mới có thể giải được.

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020-2021 gồm 9 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Nào, chúng ta cùng bắt tay ngay vào giải đề nha.


Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020-2021

Bài 1: Giải phương trình $(x-1)(x^2 - 5x - 24) = 0$

Bài 2: Rút gọn biểu thức $T = \frac{ \sqrt{9 + 4 \sqrt{5}} - \sqrt{29 - 12\sqrt{5}}}{ \sqrt{5} }$    

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Biết $\frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$ và $AH = \frac{12}{5}a$. Tính theo a độ dài BC.

Bài 4: Giải hệ phương trình
$\begin{cases}
    x^2y - 5xy^2 + xy\\
    x - 2y + xy = 6
\end{cases}$

Bài 5: Chứng minh rằng nếu p là một số nguyên tố lớn hơn 3 thì p2  - 1 chia hết cho 24.

Bài 6. Tìm m để phương trình x2 - mx + m - 7 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2:

sao cho: $S= \frac{2x_1x_2 + 15}{x^2_1 + x^2_2 + 2(x_1x_2+1)}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 7. Cho tam giác ABC nhọn, không cân có O là tâm đường tròn ngoại tiếp và AH là đường cao với H thuộc BC. Gọi M là trung điểm cạnh BC và K là hình chiếu vuông góc của M trên cạnh AC. Đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác ABK cắt lại cạnh BC tại D.
1. Chứng minh CH.CM= CB.CD
2. Gọi N là trung điểm của AB. Chứng minh I là trung điểm của ON.

Bài 8. Cho tam giác ABC có góc ABC = 300, góc ACB = 150 và M là trung điểm của BC. Lấy điểm D thuộc cạnh BC sao cho CD = AB. Tính số đo góc MAD.

Bài 9. Cho a, b, c là các số thực có tổng bằng 0 và $-1\leq a, b, c \leq 1$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = a2 + 2b2 + c2

Trên đây là đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020-2021. Các bạn thấy đề có quá khó không nhỉ? Thử sức tiếp với Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Thái Nguyên năm học 2020-2021 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi vao lop 10 mon toan

  • đề thi vào lớp 10 môn toán

  • đề thi môn toán vào lớp 10

  • de thi vao lop 10 mon toan tu luan