HOT

Đề thi vào lớp 10 môn Sinh học THPT Chuyên Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2019

By Thiên Minh | 28/05/2019

Mời các em tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học THPT Chuyên Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2019 dưới đây để ôn tập lại kiến thức của mình thật kỹ trước khi bước vào kì thi chính thức.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học THPT Chuyên Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2019 bao gồm 5 câu, các em sẽ có 150 phút làm bài và hoàn thành.

de thi vao lop 10 mon sinh hoc thpt chuyen so gd dt hung yen nam 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học THPT Chuyên Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Sinh học THPT Chuyên Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2019

Câu I. (2,0 điểm) Hệ phóm máu ở người được qui định bởi các kiểu gen sau đây:

de thi vao lop 10 mon sinh hoc thpt chuyen so gd dt hung yen nam 2019

Trong một gia đình có hai anh em sinh đôi cùng trứng.

- Người anh cưới vợ có nhóm máu A, họ sinh con có nhóm máu B và AB.

- Người em cưới vợ có nhóm máu B, họ sinh còn có nhóm máu A và AB.

1. Xác định kiểu gen, kiểu hình của những người trong gia đình trên. Lập sơ đồ lai minh họa.

2. Người con có nhóm máu A của cặp vợ chồng người em lớn lên lấy vợ (chồng) mang nhóm máu O. Xác định kiểu gen và kiểu hình của thế hệ tiếp theo.

Câu II. (1,75 điểm)

1. Thế nào là hiện tượng khống chế sinh học? Nêu ý nghĩa sinh học và thực tiễn của hiện tượng đó.

2. Trong vườn cây ăn quả có múi, thường có loài kiến hôi sinh sống, chúng đưa những con rệp cây lên chồi non, nhờ vậy rệp lấy được nhiều nhựa cây và thải ra nhiều đường cho kiến hôi ăn. Người ta thường thả kiến đỏ vào vườn cây ăn quả có múi vì kiến đó tiêu diệt rệp cây nên chúng đuổi được loài kiến hôi.

a. Xác định các mối quan hệ sinh thái giữa các sinh vật sau:

(1) rệp cây và cây có múi.

(2) rệp cây và kiến hôi.

(3) kiến đỏ và rệp cây.

b. Muốn cây ăn quả có múi sinh trưởng, phát triển tốt chúng ta cần thúc đẩy và hạn chế những mối quan hệ nào?

Câu III, (2.75 điểm)

1. Ưu thế lai là gì? Phân biệt hại hiện tượng ưu thế lai và thoái hóa giống.

2. Theo dõi quá trình nguyên phân của một nhóm tế bào trong cơ quan sinh sản của gà (2n = 78) thấy:

4 tế bào đang ở kỳ đầu của quá trình nguyên phân.

7 tế bào đang ở kỳ sau của quá trình nguyên phân.

a. Tính số NST đơn, số NST kép, số crômatit có trong nhóm tế bào trên.

b. Các tế bào sinh ra sau nguyên phân đều tham gia vào quá trình giảm phấn tạo giao tử. Tính tổng Sổ giao tử được sinh ra sau quá trình giảm phân..

(Biết nhóm tế bào trên chỉ thực hiện nguyên phân duy nhất một lần trước khi tham gia vào quá trình giảm phân).

Câu IV. (1.5 điểm)

- Cho phép lai P: ♂ AaBb x ♀Aabb

Quá trình giảm phân xảy ra sự không phân li của cặp NST mang cặp gen Aa ở giảm phân I, còn giảm phân II diễn ra bình thường. Không viết sơ đồ lai, hãy xác định số kiểu gen tối đa có thể có và tỉ lệ kiểu gen AaBb ở F1 trong các trường hợp sau:

1. Trường hợp 1: Rối loạn giảm phân chỉ xảy ra ở cơ thể cái.

2. Trường hợp 2: Rối loạn giảm phân xảy ra ở cả cơ thể đực và cơ thể cái.

(Cho rằng các loại giao tử có sức sống và khả năng thụ tinh tương đương nhau).

Câu V. (2,0 điểm)

Gen B có chiều dài 4080 A⁰, có hiệu số giữa nuclêôtit ađênin với nuclêôtit loại không bổ sung với nó là 30% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch I của gen có 360 ađênin và 140 guanin. Khi gen B tổng hợp mARN đã lấy của môi trường nội bảo 1200 uraxin.

1. Xác định tông số nuclêôtít và số lượng từng loại nuclêôtit của gen B.

2. Gen B đã nhân đôi liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:

a. Số nuclêôtit từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi trên.

b. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi trên.

3. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit từng loại cho quá trình tổng hợp mARN của gen B?

Trên đây là đề thi vào lớp 10 môn Sinh học THPT Chuyên Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2019

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi vao lop 10 mon sinh hoc thpt chuyen so gd dt hung yen nam 2019

  • đề thi vào lớp 10

  • đề thi vào lớp 10 môn sinh học