HOT

Điểm chuẩn 2019 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

By Thiên Minh | 11/08/2019

Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn 2019 cho các ngành đào tạo của mình, qua đó, các thí sịnh có nguyện vọng vào trường cùng xem Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2019 dưới đây.

Theo bảng điểm công bố thì điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất ngành khoa học máy tính với 27,42 điểm và thấp nhất là Kỹ thuật hạt nhân 20 điểm

diem chuan dai hoc bach khoa ha noi 2019

Điểm chuẩn 2019 Đại Học Bách Khoa Hà Nội, cao nhất 27,42 điểm

Điểm chuẩn 2019 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội các ngành: Kỹ thuật sinh học, thực phẩm, hóa học, in, công nghệ giáo dục, kỹ thuật điện, kinh tế công nghiệp

diem chuan bach khoa ha noi 2019

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội các ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, kỹ thuật môi trường, nhiệt, Khoa học máy tính (điểm chuẩn cao nhất 27.42)

diem chuan bach khoa 2019

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội các ngành: CNTT Việt Nhật, Kỹ thuật cơ điện tử, cơ khí, hệ thống thông tin quản lý ...

diem chuan truong bach khoa ha noi 2019

Trên đây là mức Điểm chuẩn 2019 Đại Học Bách Khoa Hà Nội mới nhất, ngoài ra, các em xem thêm Điểm chuẩn 2019 Đại học Công nghiệp Hà Nội ở đây

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • diem chuan dai hoc bach khoa ha noi

  • điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội 2019

  • điểm chuẩn bách khoa hà nội 2019

  • điểm chuẩn trường bách khoa hà nội 2019

  • điểm chuẩn bách khoa 2019