HOT

Giải bài 1, 2, 3 trang 40 sgk Toán 5

By Thiên Minh | 01/10/2019

Để hiểu hơn về Số thập phân bằng nhau, Giaitoan8.com cùng các em giải bài 1, 2, 3 trang 40 sgk Toán 5 theo nội dung bài viết hôm nay.

2 Số thập phân bằng nhau trong trường hợp nào? vận dụng kiến thức đã được học trên lớp để giải các bài tập 1, 2, 3 trang 40 trong sách giáo khoa Toán lớp 5 nha các em.

giai bai 1 trang 40 sgk toan 5

Giải bài 1, 2, 3 trang 40 sgk Toán 5, Số thập phân bằng nhau

Xem thêm: Giải bài 2, 3, 4 trang 39 sgk Toán 5

Giải bài tập Số thập phân bằng nhau trang 40 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 40 SGK Toán 5:

a) 7,800 = 7,8

64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b) 2001,300 = 2001,3

35,020= 35,02

100,0100= 100,01

Giải bài 2 trang 40 SGK Toán 5:

a) 5,612

17,2= 17,200

480,59= 480,590

b) 24,5 = 24,500

80,01= 80,010

14,678

Giải bài 3 trang 40 SGK Toán 5:

0,100 = 0,10= 0,1 nên Lan và Mỹ viết đúng

1/100 = 0,010 nên Hùng viết sai

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau giải bài 1, 2, 3 trang 40 sgk Toán 5, Số thập phân bằng nhau, tài liệu sau, chúng ta tiếp tục giải bài 1 2 3 trang 42 sgk Toán 5, So sánh hai số thập phân các em nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 1 trang 40 sgk toan 5

  • giai bai 2 trang 40 sgk toan 5

  • giai bai 3 trang 40 sgk toan 5

  • giai bai so thap phan bang nhau