HOT

Giải bài 1, 2, 3 trang 42 sgk Toán 5

By Thiên Minh | 01/10/2019

Để củng cố thêm kiến thức về bài So sánh hai số thập phân, các em hãy giải bài 1, 2, 3 trang 42 sgk Toán 5, So sánh hai số thập phân để vừa hoàn thành bài tập về nhà và hiểu hơn về các biện pháp so sánh các số thập phân với nhau.

So sánh hai số thập phân tương tự như so sánh các số tự nhiên, tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt các số trước và sau dấu phẩy, cùng hoàn thành các bài tập 1, 2, 3 trang 42 trong sách giáo khoa Toán lớp 5 nha.

giai bai 1 2 3 trang 42 sgk toan 5

Giải bài 1, 2, 3 trang 42 sgk Toán 5, So sánh hai số thập phân

Xem thêm: Giải bài 1, 2, 3 trang 40 sgk Toán 5

Giải bài tập So sánh hai số thập phân trang 42 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 42 SGK Toán 5:

a) 48,97 < 51,02;

b) 96,4 > 96,38;

c) 0,7 > 0,65.

Giải bài 2 trang 42 SGK Toán 5:

6,375 < 6,735 < 7,19 < 8,72 < 9,01

Giải bài 3 trang 42 SGK Toán 5:

0,4 > 0,321 > 0,32 > 0,197 > 0,187

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành 3 bài tập trang 42 sgk Toán 5 rồi, bài sau, các em tiếp tục theo dõi cách giải bài Luyện tập trang 43 nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 1 trang 42 sgk toan 5

  • giai bai 2 trang 42 sgk toan 5

  • giai bai 3 trang 42 sgk toan 5

  • so sanh hai so thap phan