HOT

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk Vật Lý 10

By Thiên Minh | 03/10/2019

Để ôn tập chắc kiến thức bài Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm, các em cùng Giaitoan8.com giải các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thuộc bài tập trang 58 sgk Vật Lý 10 dưới đây.

Bài tập trang 58 sgk Vật Lý 10 gồm tất cả 9 bài, nội dung xoay quanh kiến thức trong sách giáo khoa nhằm giúp các em ôn tập lại và hiểu được bài bao nhiêu phần trăm.

giai bai tap trang 58 sgk vat ly 10

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 58 sgk Vật Lý 10

Giải bài tập trang 58 sgk Vật Lý 10

Giải bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10:

- Định nghĩa lực: Lực là đại lượng vector có độ lớn và hướng. Trong hệ đo lường SI lực có đơn vị là Newton (N) và ký hiệu là F.

- Điều kiện cân bằng của một chất điểm : hợp lực của tất cả các lực đồng thời tác dụng lên vật phải bằng không:

giai bai 1 trang 58 sgk vat ly 10

Giải bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10:

- Tổng hợp lực: là thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy. Lực thay thế gọi là lực tổng hợp (hay hợp lực).

- Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

F = F1 + F2

Giải bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10:

giai bai 3 trang 58 sgk vat ly 10

ộ lớn của hợp lực phụ thuộc vào :

+ độ lớn, phương và chiều của hai lực F1 và F2

+ góc giữa hai lực F1 và F2.

Giải bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 10:

- Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực đó 

- Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

Giải bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10:

giai bai 5 trang 58 sgk vat ly 10

a) Chọn C.

Áp dụng quy tắc hình bình hành:

giai bai 5 trang 58 sgk vat ly 10

Ta được:

giai bai 5 trang 58 sgk vat ly 10

Vì 0o ≤ α ≤ 180o nên -1 ≤ α ≤ 1 → |F1 - F2| ≤ F ≤ |F1 + F2

Thay số ta được: |9 - 15| ≤ F ≤ |9 + 15| ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 → F = 15 N là thỏa mãn.

b) Ta có: 152 = 92 + 122 nên cosα = 0 → α = 90o → góc giữa hai lực đồng quy bằng 90o.

Giải bài 6 trang 58 SGK Vật Lý 10:

a. Chọn B

giai bai 6 trang 58 sgk vat ly 10

b. Vẽ hình minh họa

giai bai 6 trang 58 sgk vat ly 10

Giải bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10:

giai bai 7 trang 58 sgk vat ly 10

Áp dụng quy tắc hình bình hành: Từ điểm ngọn của vecto F lần lượt vẽ các đoạn song song với hai phương OA và OB ta được các vecto F1 trên OA và F2 trên OB sao cho

giai bai 7 trang 58 sgk vat ly 10

Hình bình hành có đường chéo cũng là đường phân giác của 1 góc nên nó là hình thoi.

Suy ra: F1  = F2

giai bai 7 trang 58 sgk vat ly 10

Giải bài 8 trang 58 SGK Vật Lý 10:

Hình vẽ và hình biểu diễn lực:

giai bai 8 trang 58 sgk vat ly 10

Khi vật cân bằng ta có phương trình lực tác dụng và vật là:

giai bai 8 trang 58 sgk vat ly 10

Giải bài 9 trang 58 SGK Vật Lý 10:

giai bai 9 trang 58 sgk vat ly 10

Hai bàn càng ra xa, để nâng được người lên khỏi mặt đất, lực chống ở hai bàn tay càng phải lớn hơn.

Vì: Với lực chống hai tay không đổi F1 = F2, góc α hợp bởi hai vecto lực F1, F2 sẽ tăng lên nếu như đẩy hai bàn tay ra xa nhau

→ cosα sẽ giảm.

Mà hợp vecto lực F có độ lớn:

giai bai 9 trang 58 sgk vat ly 10

nên sẽ giảm theo, do đó càng tăng góc thì hợp lực nhỏ đi, không đủ lớn để nâng người lên được.

Trên đây, chúng ta đã vừa cùng nhau hoàn thành xong bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 58 sgk Vật Lý 10 rồi, tài liệu sau, chúng ta tiếp tục giải bài tập trang 64, 65 sgk Vật Lý 10 nha!

ĐG của bạn?
Bài viết liên quan
Từ khóa:
  • giai bai 1 trang 58 sgk vat ly 10

  • giai bai tap trang 58 sgk vat ly 10

  • giai bai 2 trang 58 sgk vat ly 10

  • giai bai 6 trang 58 sgk vat ly 10