HOT

Giải lý 10 bài 28 trang 154

By Thiên Minh | 20/11/2018

Tài liệu giải lý 10 bài 28 sẽ giúp các em hiểu về cấu tạo của chất và các thuyết động học phẩn tử của chất khí, qua đó giải quyết các bài tập trong trang 154, 155 SGK Vật Lý lớp 10

Chất được tạo ra từ gì? Cái bánh, cái bút, quyển vở  ... đều được tạo từ nhiều hợp chất khác nhau, trong bài Cấu tạo chất, chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ về khái niệm này, tài liệu giải lý 10 bài 28 sẽ hướng dẫn các em lời giải chi tiết bài tập trang 154 và 155 Sách giáo Khoa Vật Lý lớp 10

giai ly 10 bai 28 cau tao chat thuyet dong hoc phan tu chat khi

Giải lý 10 bài 28 trang 154 SGK, Cấu tạo chất, Thuyết động học phân tử chất khí

Cấu tạo chất, Thuyết động học phân tử chất khí

Giải bài 1 trang 154 SGK Vật Lý 10:

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

- Các phân tử chuyển động không ngừng.

- Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Giải bài 2 trang 154 SGK Vật Lý 10:

- Ở thể khí các nguyên tử, phân tử ở xa nhau.

- Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu nên các nguyên tử, phân tử chuyển dộng hoàn toàn hỗn độn. Do đó, chất khí không có hình dạng và thể tích riêng. Chất khí luôn chiếm loàn bộ thể lích của bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

- Ở thể rắn, các nguyên tử, phân tử ở gần nhau.

- Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn rất mạnh nên giữ dược các nguyên tử, phân tử này ở các vị trí xác định và làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định này. Do đó các vật rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định.

- Thể lỏng được coi là trung gian giữa thể khí và thể rắn.

- Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khí nên giữ được các nguyên tử, phân tử không chuyển động phân tán ra xa nhau. Nhờ đó chất lỏng có thể tích riêng xác định. Tuy nhiên, lực này chưa đủ lớn như trong chất rắn để giữ các nguyên tử, phân tử ở những vị trí xác định. Các nguyên tử, phân tử ở thể lỏng cũng đao động xung quanh các vị trí cân bằng, nhưng những vị trí này không cố định mà di chuyển. Do đó chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.

Giải bài 3 trang 154 SGK Vật Lý 10:

+ Loại phân tử : đều giống nhau (cùng một chất)

+ Tương tác phân tử : chất khí < chất lỏng < chất rắn

+ Chuyển động phân tử :

- Chất khí : tự do, hỗn loạn

- Chất lỏng : chuyển động xung quanh các vị trí cố định trong thời gian ngắn rồi chuyển vị trí khác.

- Chất rắn : chuyển động xung quanh vị trí cố định.

Giải bài 4 trang 154 SGK Vật Lý 10:

Khí lý tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm với nhau.

Giải bài 5 trang 154 SGK Vật Lý 10:

=> Chọn C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động

Giải bài 6 trang 154 SGK Vật Lý 10:

=> Chọn C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút

Giải bài 7 trang 155 SGK Vật Lý 10:

=> Chọn D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định

Giải bài 8 trang 155 SGK Vật Lý 10:

Lực hút giữa các phân tử: cho hai thỏi chì có mặt nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau (vì khi đó khoảng các giữa các phân tử ở 2 mặt gần nhau)

Lực đẩy: Cho chất khí nhốt vào một xilanh rồi đẩy pittông nén lại. Ta chỉ nén khối khí đến một thể tích nào đó thôi vì khi đó lực đẩy giữa các phân tử là rất lớn, chống lại lực nén của pittông.

Trên đây, giaitoan8.com đã chia sẻ tài liệu giải lý 10 Bài 28 nói về Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí, tài liệu sau sẽ là phương pháp giải lý 10 bài 29 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt nha!

ĐG của bạn?
Bài viết liên quan
Từ khóa:
  • giai ly 10 bai 28

  • giải bài cấu tạo chất

  • giải vật lý 10 bài cấu tạo chất

  • giải bài tập trang 154 sgk lý 10

  • giải bài tập trang 155 sgk lý 10