HOT

Tải KHBD, Giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức file word, cả năm

By Thiên Minh | 12/06/2024

Năm học 2023-2024 sắp đến, Thầy Cô giáo dạy khối 11 môn hóa học tham khảo giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức file word để chuẩn bị tốt cho tài liệu dạy học của mình nha.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Nội dung tài liệu giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức file word gồm đầy đủ 25 bài học 6 chương trong sách Hóa học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mỗi bài học được trình bày trực quan, rõ ràng trên file word.

Giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức file word
Tải kế hoạch bài dạy Hóa 11 Kết nối tri thức cả năm

Xem trước giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức

(Tải file word đủ 25 bài học với 250K, kèm bài tập, Thầy Cô liên hệ Zalo 0363072023)


(Xem trước nội dung bài 1, 2)

Nội dung chương trình học Hóa 11 kết nối tri thức với cuộc sống

# Chương 1: Cân bằng hóa học

# Chương 2: Nitrogen - Sulfur

# Chương 3: Đại cương về hóa học hữu cơ

# Chương 4: Hydrocarbon

# Chương 5: Dẫn xuất Halogen - Alcohol - Phenol

# Chương 6: Hợp chất Carbonyl - Carbonxylic Acid

Trích dẫn Giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức

BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm phản ứng một chiều , phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch.

- Viết được biểu thức hằng số cân bằng (Kc) của phản ứng thuận nghịch.

- Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ,... tới chuyển dịch cân bằng: phản ứng thủy phân sodium acetate.

- Vận dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hóa học.

2. Năng lực:

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh, kĩ năng thực hành thí nghiệm để tìm hiểu về cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được một số hiện tượng tự nhiên: sự tạo thành thạch nhũ, măng đá, cột đá trong các hang động; giải thích câu tục ngữ “nước chảy đá mòn”,…

* Năng lực hóa học: 

a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:

Trình bày được: 

- Đặc điểm của phản ứng một chiều và thuận nghịch, trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch.  

- Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. 

- Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chaterlie.

b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: Thảo luận, thực hành thí nghiệm để kết luận được sự ảnh hưởng của nhiệt độ,… tới cân bằng hóa học. 

c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được hiện tượng tự nhiên như sự tạo thạch nhũ, măng đá,... hay hiện tượng “nước chảy đá mòn”.

3. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, tự tìm tòi thông tin trong SGK liên quan tới cân bằng hóa học.  

- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Hình ảnh, video về sự tạo thạch nhũ, măng đá, cột đá,... trong các hang động.  

- Phiếu bài tập số 1, 2 ,3 ,4.

.. .

Trên đây là nội dung giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức. Nếu dạy sách Chân trời sáng tạo hoặc Cánh diều, Thầy Cô tham khảo Giáo án Hóa 11 Chân trời sáng tạo file wordGiáo án Hóa 11 Cánh diều file word tại đây nha.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giáo án Hóa 11 Kết nối tri thức

  • Kế hoạch bài dạy Hóa 11 Kết nối tri thức

  • Kế hoạch dạy học Hóa 11 Kết nối tri thức

  • Kế hoạch giảng dạy Hóa 11 Kết nối tri thức