HOT

Toán 10 - Trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn ba bộ sách file word, có đáp án

By Thiên Minh | 07/03/2024

Thầy Cô giáo tham khảo và tải về ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 ba bộ sách file word, có đáp án để làm tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh của mình nhé.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều file word, có đáp án này, Thầy Cô dễ dàng chỉnh sửa nội dung để soạn thành tài liệu cho các em học sinh của mình ôn tập.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 ba bộ sách
Trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 theo cấu trúc đề minh họa 2025

Trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 mới theo chủ đề

(Tải về file word 21 chủ đề chỉ với 250K (gốc 300K)


(Nội dung trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn chủ đề Tập hợp, các phép toán tập hợp)

27 Chủ đề trong tài liệu câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 mới

#1. MENH DE

#2. TAP HOP - CAC PHEP TOAN TAP HOP

#3. BPT BAC NHAT HAI AN

#4. HE BPT BAC NHAT HAI AN

#5. GIA TRI LUONG GIAC CUA MOT GOC

#6. HE THUC LUONG TRONG TAM GIAC

#7. KHAI NIEM VECTO

#8. TONG HIEU HAI VECTO

#9. TICH CUA MOT VECTO VOI MOT SO

#10. VECTO TRONG MAT PHANG TOA DO

#11. TICH VO HUONG CUA HAI VECTO

#12. SO GAN DUNG VA SAI SO

#13. CAC SO DAC TRUNG DO XU THE TRUNG TAM

#14. CAC SO DAC TRUNG DO DO PHAN TAN

#15. HAM SO

#16. HAM SO BAC HAI

#17. DAU CUA TAM THUC BAC HAI

#18. PHUONG TRINH QUY VE PHUONG TRINH BAC HAI

#19. PHUONG TRINH DUONG THANG

#20. VI TRI TUONG DOI, GOC, KHOANG CACH

#21. DUONG TRON TRONG MAT PHANG TOA DO

#22. BA DUONG CONIC

#23. QUY TAC DEM

#24. HOAN VI, TO HOP, CHINH HOP

#25. NHI THUC NEWTON

#26. BIEN CO VA XAC SUAT

#27. XAC SUAT-DUNGSAI.docx

Trích dẫn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 ba bộ sách

Bài 1. Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn nam Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu MDHL là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan.

Tính số phần tử của không gian mẫu.

Bài 2. Hộp thứ nhất chứa 6 quả bóng được đánh số từ 1 đến 6. Hộp thứ hai chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp 1 quả bóng.

Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố "Tổng các số ghi trên hai quả bóng không nhỏ hơn .

.. .

Trên đây là nội dung ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 10 ba bộ sách file word, có đáp án. Nếu dạy lớp 11, Thầy Cô giáo tham khảo Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn Toán 11 ba bộ sách tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai Toán 10

  • Trắc nghiệm trả lời ngắn Toán 10 sách mới

  • Trắc nghiệm Toán 10 theo cấu trúc đề minh họa 2025