HOT

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success file word, có đáp án

By Thiên Minh | 12/06/2024

Sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success theo Unit có đáp án, Thầy Cô sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong việc sọan thảo bài kiểm tra, đề thi của mình.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success được soạn thảo trên file word. Mỗi unit sẽ gồm các phần Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing.

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success file word
Bài tập ttrắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success

(Tải về file word + đáp án 6 Unit đầu với 75K)

Trích dẫn bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

Task 2. Choose the letter A, B or C to complete the sentences

Question 6. I think too ______________ taught in schools.

A. many mathematics are

B. much mathematics is

C. much mathematics are

Question 10. Could you pass me ______________, please? 

A. a salt

B. some salt

C. any salt

Question 11. ____________ is essential when you go to the beach.

A. sun scream

B. pain killer

C. sleeping bag

Question 12. I think Son Doong Cave is by far ____________ cave in Vietnam.

A. beautiful

B. the most beautiful

C. more beautiful than

.. .

Trên đây là nội dung câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success. Thầy Cô tham khảo Giáo án Tiếng Anh 6 Global Success file wordGiáo án dạy thêm tiếng Anh 6 Global Success cả năm tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success

  • Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 sách Global Success

  • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Global Success