HOT

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10

By Thiên Minh | 02/04/2019

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 được giaitoan8.com biên soạn và chia sẻ có đầy đủ đáp án và hướng dẫn giải bài sẽ giúp các em học sinh có thêm tư liệu để ôn tập, nắm vững được những kiến thức cơ bản từ đó đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 được chia làm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, các em sẽ có 45 phút làm bài tương tự với thời gian kiểm tra 1 tiết trên lớp, chỉ cần nắm vững kiến thức, dạng bài tập là dễ dàng đạt điểm cao.

de thi giua hoc ki 2 mon vat ly lop 10

Mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 tổng hợp

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Đơn vị của động năng là

A. N. B. J C. m. D. m/s.

Câu 2. Véc tơ động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc là đại lượng được xác định bởi công thức


Câu 3. Chọn phát biểu sai

A. Động năng là một đại lượng vô hướng B. Động năng luôn luôn dương 

C. Động năng có tính tương đối

D. Động năng tỉ lệ nghịch với vận tốc 

Câu 4. Tập hợp 3 thông số trạng thái nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định.

A. Áp suất, thể tích, khối lượng.

B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

C. Thể tích, khối lượng, áp suất.

D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

Câu 5. Khi vận tốc của một vật giảm hai lần, thì

A. gia tốc của vật tăng gấp hai.

B. động lượng của vật tăng gấp bốn.

C. động năng của vật giảm bốn lần.

D. thế năng của vật tăng gấp hai.

Câu 6. Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của

A. Trọng lực tác dụng lên vật đó B. Lực phát động tác dụng lên vật đó 

C. Lực cản tác dụng lên vật đó D. Hợp lực tác dụng lên vật đó                                       

Câu 7. Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

A. Đẳng nhiệt.

B. Đẳng tích.

C. Đẳng áp.

D. Đoạn nhiệt.

Câu 8: Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích có dạng

A. Đường hypebol.

B. Một phần đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.             

D. Đường thẳng song song với trục áp suất.

Câu 9. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác – lơ.


Câu 10. Đồ thị nào sau đây biểu diễn quá trình đẳng áp.


B. BÀI TẬP TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 1 (2,0 điểm):

a. Một lò xo độ cứng lò xo k = 100 N/m bị nén 0,05 m. Tính thế năng đàn hồi của lò xo với mốc thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng. 

b. Tính độ lớn động lượng của vật có khối lượng 3 kg đang chuyển động với tốc độ 2m/s.

Bài 2 (2,5 điểm):

a. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất khí là . Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu.

b. Đun nóng đẳng tích một khối khí lên 20oC thì áp suất khí tăng thêm 1/40 áp suất khí ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là bao nhiêu 0C?

Bài 3 (1,25 điểm):

Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 1kg, dây treo mảnh, nhẹ , không dãn có chiều dài 1m, kéo con lắc lệch so với phương thẳng đứng góc α = 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua lực cản không khí, lấy 10m/s2 . Tìm vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 30 0 .

Bài 4 (1,25 điểm):

Một vật có khối lượng 800g, chuyển động trên trục Ox theo phương trình x = t2 - 5t + 2 (m), (t có đơn vị là giây). Xác định độ biến thiên động lượng của vật kể từ thời điểm t0 = 0 đến thời điểm t1 = 2s, t2 = 4s.

------------------HẾT-------------------

Thông qua mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trên đây, giaitoan8.com chúc các em sẽ ôn luyện kiến thức thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi chính thức của mình, còn nếu chưa chắc chắn với môn Hóa, các em làm thêm mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi giua hoc ki 2 mon vat ly lop 10

  • đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10

  • đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật Lý