HOT

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8

By Thiên Minh | 12/04/2019

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 bao gồm đáp án chi tiết dưới đây để giúp các em học sinh kiểm tra lại kiến thức của mình, từ đó ôn luyện và bổ sung để nhằm đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra cuối học kỳ 2 sắp tới.

Mẫu Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8 sẽ gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, trong phần trắc nghiệm sẽ có 6 câu hỏi lý thuyết, phần tự luận sẽ có 5 bài tập chiếm 7 điểm, các em sẽ có 45 phút để hoàn thành bài thi này.

de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 8

Mẫu đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8 kèm đáp án

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8

I. Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn

Câu 1: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất?

a. Chất rắn.

b. Chất khí và chất lỏng.

c. Chất khí.

d. Chất lỏng.

Câu 2: Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

a. Chất lỏng.

b. Chất khí.

c. Chất lỏng và chất khí. d. Chất lỏng, chất khí và chất rắn.                       

Câu 3: Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m, mất 20 giây. Vậy Công suất do cần cẩu sinh ra là bao nhiêu?

a. 2500 W.

b. 25000 W. 

c. 250000 W.

d. 26000 W.

Câu 4: Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị với đại lượng nào sau đây?

a. Nhiệt năng.

b. Nhiệt độ.

c. Nhiệt lượng.

d. Cả a, b, c đều sai.

Câu 5: Nhiệt năng của vật tăng khi?

a. Vật truyền nhiệt cho vật khác.           

b. Vật thực hiện công lên vật khác.

c. Chuyển động của vật nhanh lên.

d. Chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên.

Câu 6: Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào:

a. Nhiệt độ chất lỏng.

b. Khối lượng chất lỏng.

c. Trọng lượng chất lỏng.

d. Thể tích chất lỏng.

II. Tự Luận: ( 7,0 điểm)

Câu 1: ( 0,75 điểm)

Tại sao về mùa hè ta thường phơi áo màu trắng lâu khô hơn áo màu đen?

Câu 2: ( 1,25 điểm)

Viết công thức tính nhiệt lượng? Giải thích các kí hiệu và đơn vị trong công thức?

Câu 3: (1,0 điểm)

Nhiệt dung riêng của một cho biết điều gì? Nhiệt dung riêng của Nhôm là 880J/kg.k điều này có ý nghĩa gì?

Câu 4: (2,0 điểm)

Để đun nóng 3 lít nước từ 200C lên 500C cần bao nhiêu nhiệt lượng? Biết C = 4200 J/kg.k

Câu 5: ( 2,0 điểm)

Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 1000C vào một cốc nước ở 200C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 270C. Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1 = 880 J/kg.k và nhiệt dung riêng của nước là c2 = 4200 J/kg.k. Tính nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra và khối lượng nước trong cốc là bao nhiêu? 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8

Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CABDDA

Phần tự luận

Câu 1: ( 0,75 điểm)

Để giảm sự hấp thụ của các tia nhiệt.

Câu 2: ( 1,25 điểm)

Công thức tính nhiệt lượng : Q = m.c.∆t ( 0,25 đ)

Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào (J) ( 0,25đ)

m là khối lượng vật (kg) ( 0,25đ)

        ∆t = t2 – t1 là độ tăng nhiệt độ (oC) ( 0,25đ)

        c là nhiệt dung riêng của vật (J/kg.k) ( 0,25đ)

Câu 3: ( 1 điểm)

- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần cung cấp cho một kg chất đó tăng thêm 10C (10K) (0,5đ)                                             

- Có nghĩa là muốn làm cho 1kg đồng nóng thêm10C cần truyền cho đồng một nhiệt lượng là 380J (0,5đ)

de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 8

Thông qua đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8, giaitoan8.com chúc các em sẽ ôn tập thật tốt để giành kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới, nếu yếu môn Hóa, các em xem thêm Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 ở đây để tự làm và bổ sung kiến thức còn thiếu nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 8

  • đề thi học kì 2 lớp 8

  • Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 8

  • Đề thi học kì 2 lớp 8 môn vật lý