HOT

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8

By Thiên Minh | 12/04/2019

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học cũng như có cơ hội tự đánh giá, nhận xét về kết quả học tập môn Hóa của mình, hy vọng với tài liệu được chúng tôi biên soạn đầy đủ, bám sát với nội dung chương trình học sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 dưới đây gồm 2 phần trắc nghiệm 7 câu và tự luận 3 câu, nội dung đề thi bám sát chương trình học kỳ 2 của các em, vì thế, nếu nắm chắc kiến thức thì điểm 9, 10 sẽ không khó vượt khỏi bàn tay của bạn

de thi hoc ki 2 mon hoa lop 8

Mẫu Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 sát chương trình học

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.


Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?

A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4

B. Fe2O3, O3, CaCO3, CO2

C. CaO, CO2, Fe2O3, SO2

D. CO2, SO2, Na2SO4, Fe2O3

Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, HNO3, NaOH, NaCl

B. HNO3, SO2, H2SO4, Ca(OH)2

C. HCl, H2SO4, NaNO3, HNO3

D. HNO3; H2SO4, HCl, H3PO4 .

Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl

B. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4

C. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO

D.` Mg(OH)2 Ca(OH)2, KOH, NaOH .

Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau:

1. H2 + PbO → Pb + H2O

2. CaO + CO2 → CaCO3

3. 2H2 + O2 → 2H2O

4. Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

5. 3Fe + 2O2 → Fe3O4

6. CaO + H2O → Ca(OH)2

7. 2Cu + O2 → 2CuO

8. 2CO + O2 → 2CO2

Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?

A . 1 , 2 , 4 , 5

B. 2 , 3 , 6 , 7

C. 3 , 5 , 7 , 8

D . 5 , 2 , 7 , 8

Câu 6. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là

A. 15,8

B. 31,6

C. 23,7

D. 17,3

Câu 7. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam

B. 30 gam

C. 20 gam

D. 50 gam

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (2,5 điểm)

Để điều chế 4,48 lít khí O2 (đktc) trong phòng thí nghiệm, có thể dùng một trong hai chất KClO3 và KMnO4. Hãy tính toán và chọn chất có khối lượng nhỏ hơn.

Câu 9. (2,5 điểm)

Cho 3,25 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa?

Câu 10. (1 điểm)

Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 150 kg nước biển.

( K = 39, Cl = 35,5, O= 16, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65)

--------------HẾT--------------

Thông qua mẫu Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 trên đây, các em đã có được những bổ sung thú vị về kiến thức cũng như tâm lý khi bước vào một bài kiểm tra chính thức rồi phải không? nếu còn băn khoăn về môn Sinh học, các em xem Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 2 mon hoa lop 8

  • đề thi học kì 2 lớp 8

  • Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 8

  • Đề thi học kì 2 lớp 8 môn hóa