HOT

Giải bài 1, 2, 3 trang 44 sgk Toán 5

By Thiên Minh | 06/10/2019

Để củng cố kiến thức về bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, chúng ta cùng nhau giải bài 1, 2, 3 trang 4 sgk Toán 5 nha, qua tài liệu này, Giaitoan8.com chúc các em học tập thật tốt.

Trong bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, các em đã được làm quen với cách đổi độ dài sang số thập phân rất thú vị phải không, hãy cùng tham khảo cách giải các bài tập số 1, 2, 3, 4 để xem đáp án có giống của mình không nha.

giai bai 1 2 3 trang 44 sgk toan 5

Giải bài 1, 2, 3 trang 4 sgk Toán 5, Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Xem thêm: Giải bài Luyện tập chung trang 43 sgk Toán 5

Giải bài tập Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân trang 4 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 5:

a) 8m 6dm = 8,6.m;

b) 2dm 2cm = 2,2.dm

c) 3m 7cm = 3,07 m

d) 23m 13cm = 23,13 m

Giải bài 2 trang 44 SGK Toán 5:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm -> 3,4m;

2m 5cm -> 2,05m; 

21m 36cm -> 21,36m

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm -> 8,7dm

4dm 32mm -> 4,32dm;

73mm -> 0,73dm

Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 5:

a) 5km 302m -> 5,302km

b) 5km 75m -> 5,075km

c) 302m -> 0,302 km

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau giải bài 1, 2, 3 trang 4 sgk Toán 5, Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, tài liệu sau, các em cùng tiếp tục tham khảo cách giải bài tập trang 45 sgk Toán 5 nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 1 trang 44 sgk toan 5

  • giai bai 2 trang 44 sgk toan 5

  • giai bai 3 trang 44 sgk toan 5

  • giai bai viet cac so do do dai duoi dang so thap phan