HOT

Giải bài C1, C2, C3, C4, C5 trang 69, 70 sgk Vật lý 8

By Thiên Minh | 13/10/2019

Để tìm hiểu sâu hơn về các chất được cấu tạo như thế nào? chúng ta cùng nhau giải bài C1 trang 69 sgk Vật Lý 8 cũng như các bài C2 và C3, C4, C5 trang 70 trong sách giáo khoa dưới đây nha.

Các chất được cấu tạo từ rất nhiều thành phần phần tử nhỏ, thông qua 5 bài tập trong sgk trang 69.70 Vật Lý 8, chúng ta sẽ phần nào hiểu hơn về cấu tạo của các chất trong cuộc sống hiện nay. 

giai bai c1 c2 c3 c4 c5 trang 69 70 sgk vat ly 8

Giải bài tập C1, C2, C3, C4, C5 trang 69, 70 sgk Vật lý 8

Giải bài tập vật lý 8 bài 19 sgk trang 69, 70

Giải bài C1 trang 69 SGK Vật Lý 8:

Không đủ vì giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen vào những khoảng cách này, làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát.

Giải bài C2 trang 69 SGK Vật Lý 8:

Thể tích của hỗn hợp rượu và nước giảm vì giữa các phân tử nước cũng như các phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại.

Giải bài C3 trang 70 SGK Vật Lý 8:

Vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử đường nên nước đường có vị ngọt.

Giải bài C4 trang 70 SGK Vật Lý 8:

Thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa các phân tử này có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này để ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.

Giải bài C5 trang 70 SGK Vật Lý 8:

Giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể đứng xen vào khoảng cách đó, chính vì vậy mà cá có thế sống được trong nước.

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong 5 bài tập trong sgk Vật Lý 8 trang 69, 70 rồi, tải liệu sau, các em cùng Giaitoan8.com tiếp tục giải bài C7 trang 73 sgk Vật Lý 8 cũng như các bài tập trang 71, 72 nhé.\

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai c1 trang 69 sgk vat ly 8

  • giai bai c2 trang 69 sgk vat ly 8

  • giai bai c3 trang 70 sgk vat ly 8

  • giai bai c4 trang 70 sgk vat ly 8

  • giai bai c5 trang 70 sgk vat ly 8