HOT

Giải bài C1 C2 trang 92 sgk Vật Lí 8

By Thiên Minh | 14/10/2019

Nhằm giúp các em hiểu hơn về công thức tính năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, Giaitoan8.com chia sẻ tải liệu giải bài C1 trang 92 sgk Vật Lí 8 cùng các câu hỏi khác trong bài 26 sách giáo khoa.

Công thức tính Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu áp dụng vào các ngành công nghiệp hiện nay, nếu sau này làm việc tại các lò nguyên liệu thì các bạn cần phải nắm chắc công thức này.

giai bai c1 c2 trang 92 sgk vat li 8

Giải bài C1, C2 trang 92 sgk Vật Lí 8, Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Xem thêm: Giải bài C1 trang 89 sgk Vật Lí 8

Giải bài 26 Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu trang 92 sgk Vật Lý 8

Giải bài C1 trang 92 SGK Vật Lý 8:

- Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 3,14 lần than bùn.

Giải bài C2 trang 92 SGK Vật Lý 8:

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là:

Q1 = q1.m1 = 107.15 = 15.107J.

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá là:

Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 4,05.108J.

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q1 là:

giai bai c1 trang 92 sgk vat li 8

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q2 là:

giai bai c2 trang 92 sgk vat li 8

Như vậy, chúng ta đã giải quyết xong 2 bài C1, C2 trang 92 trong sách giáo khoa rồi. Tài liệu sau, chúng ta tiếp tục giải bài C6 trang 96 sgk Vật lí 8 nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai c1 trang 92 sgk vat li 8

  • c2 trang 92 sgk vat li 8

  • giai bai tap trang 92 sgk vat ly 8