HOT

Giải lý 11 bài 21

By Thiên Minh | 10/11/2018

Để hiểu từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có những hình dạng gì đặc biệt, các em cùng theo dõi tài liệu Giải lý 11 bài 21 với các bài tập trang 133 sách giáo khoa Vật Lý 11 mà giaitoan8.com chia sẻ dưới dây nha

Muốn hiểu về từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn với nhiều hình dạng đặc biệt như thế nào, và để trả lời tốt các câu hỏi của thầy, cô, các em hãy theo dõi tài liệu giải lý 11 bài 21 dưới đây của giaitoan8.com.

giai ly 11 bai 21

Giải lý 11 bài 21, trang 133 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Để hiểu thêm về Lực từ cũng như cảm ứng từ, các em xem lại tài liệu Giải lý 11 bài 20 trước đó nha.

Giải lý 11 bài 21 - Từ trường của dòng điện chạy

Giải bài 1 trang 133 SGK Vật Lý 11:

- Cảm ứng từ tại một điểm phụ thuộc vào:

+ Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường;

+ Phụ thuộc dạng hình học của dây dẫn;

+ Phụ thuộc vào vị trí của điểm đang xét;

+ Phụ thuộc vào môi trường xung quanh.

Giải bài 2 trang 133 SGK Vật Lý 11:

a, Không thay đổi vì khoảng cách từ điểm đó đến dòng điện không đổi.

b, Tăng dần nếu điểm dịch chuyển đến gần dây dẫn, và giảm dần nếu điểm đó dịch chuyển ra xa dây dẫn.

c, Không đổi vì khoảng cách từ điểm đó đến dòng điện không đổi.

Giải bài 3 trang 133 SGK Vật Lý 11:

Chọn Đáp án: A

Vi

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện

giai ly 11 bai 21

=> B tỉ lệ với cường độ dòng điện.

Giải bài 4 trang 133 SGK Vật Lý 11:

=> Chọn Đáp án: C: Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ là đồng đều.

Giải bài 5 trang 133 SGK Vật Lý 11:

giai bai 21 ly 11

Giải bài 6 trang 133 SGK Vật Lý 11:

giai bai 21 ly 11

Giải bài 7 trang 133 SGK Vật Lý 11:

giai bai 21 ly 11

Như vậy, chúng ta đã giải quyết xong các bài tập trang 133 trong sách giáo khoa Vật Lý 11 rồi, bài sau, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách Giải lý 11 Bài 22 về Lực Lo-ren-xơ các em nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai ly 11 bai 21

  • giải lý 11 bài 21

  • giải bài 21 vật lý 11

  • giải bài Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt