HOT

Giải lý 11 bài 25

By Thiên Minh | 10/11/2018

Hiện tượng tự cảm hay còn gọi là hiện tượng cảm ứng từ đặc biệt, trong tài liệu Giải lý 11 bài 25, các em sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về hiện tượng này, qua đó giải quyết các bài tập trang 157 dễ dàng hơn

Hiện tượng tự cảm thật chất là gì? Có giống với các hiện tượng khác mà chúng ta đã được học, cùng tìm hiểu trong bài 25 Vật lý 11 trang 157 các em nha

giai ly 11 bai 25

Giải lý 11 bài 25, trang 157 sgk Vật Lý lớp 11

Xem lại Giải lý 11 bài 24 để tìm hiểu về Suất điện động cảm ứng nếu nắm chưa chắc các em nha!

Giải lý 11 bài 25: Tự cảm

Giải bài 1 trang 157 SGK Vật Lý 11:

Khi trong mạch điện có cường độ dòng điện biến thiên thì trong mạch sẽ có hiện tượng tự cảm :

- Trong mạch điện một chiều, hiện tượng tự cảm xảy ra khi đóng mạch hay mở mạch.

- Trong mạch điện xoay chiều, luôn xảy ra hiện tượng tự cảm.

Giải bài 2 trang 157 SGK Vật Lý 11:

- Một mạch kín (C) có dòng điện i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trương này gây ra một từ thông Φ qua (C) gọi là từ thông riêng của mạch. Φ = Li.

- Độ tự cảm L của một mạch kín là một đại lượng chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín.

- Một ống dây điện chiều dài l, tiết diện S, gồm N vòng dây, có cường độ i,chạy qua, độ tự cảm của ống dây:

giai ly 11 bai 25

 - Độ tự cảm của ống dây có nõi sắt:


μ : độ từ thẩm , đặc trưng cho từ tính của nõi sắt.

Giải bài 3 trang 157 SGK Vật Lý 11:

Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc vào độ tự cảm của ống dây (L) và tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua ống dây Δi/Δt.

giai ly 11 bai 25

Giải bài 4 trang 157 SGK Vật Lý 11:

=> Chọn đáp án B

Lời giải

giai bai 25 ly 11

Giải bài 5 trang 157 SGK Vật Lý 11:

=> Chọn Đáp án C

Vì suất điện động tự cảm phụ thuộc vào tốc độ biến thiên cường độ dòng điện, mà không phụ thuộc vào giá trị độ lớn của cường độ dòng điện.

Giải bài 6 trang 157 SGK Vật Lý 11:

Độ tự cảm của ống dây:

giai ly 11 bai 25

Đáp án: L=0,08 (H)

Giải bài 7 trang 157 SGK Vật Lý 11:

giai ly 11 bai 25

Giải bài 8 trang 157 SGK Vật Lý 11:

Khi dòng điện qua cuộn cảm, trong cuộn cảm tích lũy năng lượng

giai ly 11 bai 25

Khi chuyển khóa K từ vị trí a sang vị trí b thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm, xảy ra hiện tượng tự cảm. Năng lượng từ trường trong ống dây,chuyển sang cho điện trở R dưới dạng nhiệt năng, làm điện trở nóng lên.

Nhiệt lượng tỏa ra trên R: Q=W=0,114J

Đáp án: Q=0,114 (J)

Trong tài liệu tiếp theo, chúng ta sẽ Giải lý bài 26 về hiện tượng Khúc xạ ánh sáng nha các em!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai ly 11 bai 25

  • giải lý 11 bài 25

  • giải bài 25 lý 11

  • giải bài tự cảm lý 11

  • giải bài tập trang 157 sgk vật lý 11