HOT

Giải lý 11 bài 23

By Thiên Minh | 10/11/2018

Để hiêu về khái niệm Từ thông - Cảm ứng điện từ, các em hãy cùng giaitoan8.com giải lý 11 bài 23 trong sách giáo khoa Vật Lý lớp 11 trang 147, bài mở đầu chương CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ nhé.

Tìm hiểu về từ thông, cảm ứng điện từ sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về môn vật lý hiện đại, thông qua bài 23 vật lý 11, các em cùng học thật tốt kiến thức trong sách giáo khoa nhé.

giai ly 11 bai 23

Giải lý 11 bài 23, trang 147 Sgk Vật lý lớp 11

Xem lại Giải lý 11 bài 22, tìm hiểu về Lực Lo-ren-xơ

Giải lý 11 Bài 23, Từ thông. Cảm ứng điện từ

Giải bài 1 trang 147 SGK Vật Lý 11:

* Dòng điện cảm ứng

Dòng điện cảm ứng là dòng điện xuất hiện trong một khung dây dẫn kín trong từ trường khi từ thông gửi qua khung dây bị biến thiên và có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó.

* Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

- Khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.

* Từ trường cảm ứng

- Từ trường cảm ứng là từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng và có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Tức là chống lại sự biến thiên của từ thông gửi qua mạch kín mang dòng điện cảm ứng.

- Nếu sự biến thiên của từ thông này là do sự chuyển động của khung dây thì từ trường cảm ứng sẽ sinh ra lực từ chống lại sự chuyển động đó.

Giải bài 2 trang 147 SGK Vật Lý 11:

Khái niệm về dòng điện Fu-cô: Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường, lực từ Lo-ren-xơ tấc dụng nên các êlectron tự do trong khối kim loại làm các êlectron này chuyển động tạo thành dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng gọi là dòng điện Fu-cô.

Giải bài 3 trang 147 SGK Vật Lý 11:

=> Chọn Đáp án: D

giai bai 23 ly 11

Giải bài 4 trang 147 SGK Vật Lý 11:

=> Chọn Đáp án: A

Vì từ trường của dòng điện thẳng I mạnh ở những điểm gần dòng điện và càng giảm ở những điểm càng xa dòng điện.

=>Trường hợp (C) dịch chuyển trong P lại gần I hoặc ra xa I thì từ thông qua (C) biến thiên.

Giải bài 5 trang 147 SGK Vật Lý 11:

a, Nam châm tịnh tiến ra xa vòng dây, từ thông qua vòng dây giảm nên trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng gây ra một từ trường cảm ứng cùng chiều với từ trường của nam châm (theo định luật Len-xơ). Do đó dòng điện cảm ứng trong (C) ngược chiều kim đồng hồ như hình 23.6a.

 b, Vòng dây tịnh tiến lại gần nam châm, từ thông qua (C) tăng. Trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trương mà nó sinh ra ngược chiều với từ trường của nam châm (theo định luật Len-xơ). Do đó dòng điện cảm ứng trong (C) chạy theo chiều kim đồng hồ như hình 23.6b.

c, (C) quay quanh trục vuông góc với (C) nên từ thông vòng dây không thay đổi. Trong mạch (C) không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

d, Nam châm quay liên tục:

-Khi nam châm quay 90o đầu tiên, từ thông từ phải sang trái giảm, dòng điện cảm ứng trong mạch (C) có chiều như hình 23.7a).

-Khi nam châm quay 90o tiếp theo, từ thông từ trái sang phải tăng lên, dòng điện có chiều như hình 23.7b)

 =>Vậy trong nửa vòng quay đầu của nam châm, dòng điện cảm ứng trong (C) chạy theo một chiều.

-Khi nam châm quay 90o tiếp theo, từ thông từ trái sang phải giảm, dòng điện cảm ứng trong mạch (C) đổi chiều như hình 23.7c).

-Khi nam châm quay 90o tiếp theo (nam châm trở về vị trí ban đầu), từ thông từ trái sang phải tăng lên, dòng điện giữ nguyên chiều như hình 23.7d)

=>Vậy trong nửa vòng quay cuối của nam châm, dòng điện cảm ứng trong (C) chạy theo chiều ngược lại.

Vậy: khi nam châm quay liên tục trong mạch (C) sẽ xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Trong bài sau, các em tiếp tục tìm hiểu cách Giải lý 11 Bài 24 Suất điện động cảm ứng nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai ly 11 bai 23

  • giải bài 23 vật lý 11

  • giải bài từ thông cảm ứng điện từ

  • giải vật lý 11