HOT

Cách tính lương, phụ cấp từ 01/07/2018

By Thiên Minh | 18/06/2018

Theo thông báo mới nhất, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên từ ngày 1/7/2018. do đó mức lương và phụ cấp của cán bộ, công nhân viên chức sẽ bị ảnh hưởng, theo dõi cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức dưới đây.

Do có sự điều chỉnh về mức lương cơ sở nên toàn bộ các ban ngành sẽ phải tính lại mức lương phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên của mình, vậy, cách tính lương, phụ cấp từ 01/07/2018 sẽ được giaitoan8.com gửi tới các bạn chi tiết theo từng mục dưới đây

cac tinh luong phu cap tu ngay 1/7/2018

Cách tính lương, phụ cấp từ 01/07/2018 cho công chức, cán bộ

Cách tính lương, phụ cấp từ 01/07/2018

1. Cách tính Tiền lương

- Mức lương tính từ ngày 01/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

2. Cách tính Phụ cấp

- Trường hợp áp dụng các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng
- Trường hợp áp dụng các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 = [Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2018 (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định
- Trường hợp áp dụng các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

3. Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)
Chú ý: Ap dụng với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau đây:
- Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở cấp tỉnh; ở cấp huyện; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
- Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
- Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Cán bộ, công chức ở cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP).

Trên đây, giaitoan8.com đã chia sẻ cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7/2018 mới nhất cho cán bộ, công nhân viên chức.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • cach tinh luong phu cap tu 1/7/2018

  • tăng lương từ 1/7/2018

  • cách tính trợ cấp từ 1/7/2018