HOT

Giải bài 1,2, 3 trang 89, 90 sgk Toán 5

By Thiên Minh | 02/10/2019

Giaitoan8.com chia sẻ tài liệu giải bài 1,2, 3 trang 89, 90 sgk Toán 5 giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách giáo khoa, qua đó củng cố thêm kiến thức về công thức tính diện tích hình tam giác cho mình.

Trong bài luyện tập chung trang 89, chúng ta sẽ có 7 bài tập tất cả, nhìn chung, các bài đều nằm trong chương trình học và không có gì khó khăn cả.

giai bai tap trang 89 90 sgk toan 5

Giải bài 1,2, 3 trang 89, 90 sgk Toán 5, Luyện tập chung

Xem thêm: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88, 89 sgk Toán 5

Phần 1:

Giải bài 1 trang 89 SGK Toán 5:

Chọn B .vì 0,3 = 3/10.

Giải bài 2 trang 89 SGK Toán 5:

Chọn C vì 20 : 25 = 0,8 = 80%.

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 5:

Chọn C vì 2800g = 2,8kg.

Phần 2:

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 5:

a) 39,72 + 46,18 = 85,9

b) 95,64 – 27,35 = 68,29

c) 31,05 x 2,6 = 80,73

d) 77,5 : 2,5 = 31

Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 5:

a) 8m 5dm = 8,5 m;

b) 8m2 5dm2 = 8,05 m2.

Giải bài 3 trang 90 SGK Toán 5:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác là : 60 x 25 : 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Giải bài 4 trang 90 SGK Toán 5:

Ta có: 3,9 < x < 4,10

X có thể là 4 hoặc 4,1 (hoặc 3,91 và 3,92; hoặc 3,99 và 4; v.v… và v.v…).

Chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong 7 bài tập ở trang 89 và 90 rồi, tài liệu chúng ta sẽ chuyển sang giải bài tập về hình thang với các bài 2, 3, 4 trang 92 sgk Toán 5 nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 1 trang 89 sgk toan 5

  • giai bai 2 trang 89 sgk toan 5

  • giai bai 3 trang 89 sgk toan 5

  • giai bai 1 trang 90 sgk toan 5

  • giai bai 2 trang 90 sgk toan 5

  • giai bai 3 trang 90 sgk toan 5

  • giai bai 4 trang 90 sgk toan 5