HOT

Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

By Thiên Minh | 06/01/2023

Khi học kì 1 đã sắp hết, là lúc các thầy, cô chuẩn bị ghi nhận xét trong học bạ lớp 4 theo Thông tư 22 cho các em học sinh mà lớp mình chủ nhiệm, cùng theo dõi nội dung và mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22 mà giaitoan8.com chia sẻ dưới đây.


Ghi chú: Để mua "Tài liệu, Đề thi, Đáp án" có trên Giaitoan8.com, bạn gửi tin nhắn yêu cầu TẠI ĐÂY.

Trong mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22, các thầy, cô sẽ tự nhận xét các em học sinh theo chương trình học, theo môn và theo năng lực của mỗi học sinh mà mình chủ nhiệm, các thông tin cần ghi rõ và chi tiết, không tẩy xóa.

mau nhan xet hoc ba lop 4 theo thong tu 22
Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất

Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

* MÔN TIẾNG VIỆT.

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

VD. Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I lớp 4. Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định. Nắm được mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện.

- Bước đầu biết đọc diễn cảm được bài văn với giọng của nhân vật.

- Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung của bài.

- Bước đầu biết đọc diễn cảm được bài văn, biết nhấn mạnh những từ ngữ tả đặc tính của sự vật .

- Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định.

- Nghe, viết đúng bài chính tả, biết trình bày đúng các kiểu bài.

- Nắm được mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện.

- Bước đầu viết được mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho các dạng bài quen thuộc.

- Biết đặt câu có ý nhận xét về nhân vật trong bài tập đọc đã học

- Bước đầu biết dùng thành ngữ, tục ngữ đã học phù hợp với tình huống cho trước.

- Hiểu được nội dung chính của từng đoạn, bài; nhận biết được đặc điểm nhân vật trong bài theo chủ điểm học.

- Nhận biết được các loại từ trong đoạn văn.

- Biết đặt câu hỏi xác định bộ phận câu đã học.

2/ Đối với HS đạt mức độ tốt cần được khen ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung theo chương trình môn học học kì I của lớp 2 + Một trong các ý sau:

- Đọc lưu loát, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung của bài.

- Viết đúng và đẹp các bài chính tả theo tốc độ quy định.

- Viết được một bài văn kể chuyện hoàn chỉnh.

- Hiểu được nội dung chính của từng đoạn, bài và trả lời được các câu hỏi có trong bài học.

- Trả lời được các câu hỏi có trong bài học và nêu được một vài tình huống có thể dùng câu hỏi vào mục đích khác.

3/ Đối với HS còn hạn chế ghi Hoàn thành yêu cầu nội dung theo chương trình môn học học kì I của lớp 2 + Một trong các ý sau:

- Chưa kể lại được từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý => Khuyến khích học sinh sưu tầm và đọc văn bản hoặc cho học sinh kể mẫu để bạn cùng nghe.

- Đọc còn chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ => Tăng cường luyện đọc ở các tiết bộ môn.

- Đọc còn chậm, phát âm sai (nêu vài lỗi điển hình) => Tăng cường luyện đọc ở các tiết bộ môn và gương mẫu của giáo viên.

- Viết chính tả còn sai lỗi (nêu vài lỗi điển hình), trình bày chưa đẹp => Tăng cường luyện viết ở các tiết bộ môn ( hay buổi thứ hai)

- Chưa kể được câu chuyện theo chủ đề quen thuộc => Nêu rõ nội dung chủ đề, tăng cường vốn từ cho học sinh.

* MÔN TOÁN.

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

- Biết đọc, viết, so sánh số tự nhiên, hàng, lớp.

- Thực hiện được phép cộng trừ các số đến 6 chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp.

- Thực hiện được phép nhân với số có 2, 3 chữ số.

- Thực hiện được phép chia số có đến 5 chữ số cho số có 2, 3 chữ số có dư hoặc không dư.

- Nhận biết các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Biết chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích.

Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song và vuông góc.

- Thực hiện được việc giải bài toán có đến 3 phép tính.

- Thực hiện được việc giải bài toán tìm số trung bình cộng.

- Thực hiện được việc giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Biết thực hiện các phép tính về tìm chu vi và diện tích hình chữ nhât, diện tích hình vuông.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn”ở môn học thì ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + một trong các ý sau:

- Nhận biết được dấu hiệu của số đồng thời chia hết cho 3 và 9; 2 và 5 trong một số tình huống.

- Biết vận tính chất của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh.

- Vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân, nhân một số với một tổng (hiệu) trong thực hành tính, tính nhanh.

- Biết vận dụng tính chất chia một tổng có một số trong thực hành tính.

- Biết giải thành thạo bài toán và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số.

- Biết đọc thông tin trên biểu đồ.

- Chuển đổi thành thạo từ m2 sang dm2, cm2

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một trong các ý sau:

- Thực hiện các phép tính còn chậm. Cần cho học sinh ôn thêm các bảng tính về cộng, trừ, nhân, chia.

- Còn nhầm lẫn khi thực hiện đổi từ m2 sang dm2, cm2. Cần giúp học sinh nhận biết các đơn vị đo diện tích và tập đổi giữa các đơn vị đo.

- Chưa vẽ được đường thẳng song song hay vuông góc với đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và êke)

* MÔN ĐẠO ĐỨC.

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

- Biết được ý nghĩa, tác dụng của lòng trung thực. Biết quý trọng những người trung thực.

- Biết được ý nghĩa, tác dụng của lòng trung thực. Không bao che và làm theo những hành vi thiếu trung thực.

- Biết được ích lợi của lao động và chăm chỉ trong học tập.

- Nêu được những khó khăn trong cuộc sống và của bản thân. Biết cố gắng và noi gương các bạn học sinh nghèo vượt khó.

- Biết được ý nghĩa của các công trình công công và biết bảo vệ các công trình đó.

- Biết được lợi ích của việc tiết kiệm tiền của, thời gian. Bước đầu biết sử dụng tiền của, thời gia một cách hợp lý.

- Biết giá trị của môi trường sống và biết giữ gìn vệ sinh công cộng và biết lên án những hành vi làm ô nhiễm môi trường.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn”ở môn học thì ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + một trong các ý sau:

- Biết được ý nghĩa của các công trình công công và biết nhắc nhở người khác tôn trọng và bảo vệ các công trình đó.

- Biết được ích lợi của lao động và biết giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi.

- Biết được lợi ích của lao động và tích cực tham gia lao động ở nhà, ở lớp phù hợp với bản thân.

- Biết thể hiện thái độ của bản thân qua một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở trường, lớp và ở nhà.

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một trong các ý sau:

- Còn có hiện tượng cư sử với bạn bè chưa thân thiện trong học tập và vui chơi => Xây dựng đôi bạn cùng tiến và gần gũi với học sinh.

- Còn có hiện tượng chưa biết lễ phép với người lớn tuổi => Rèn học sinh các hành vi về chào hỏi và bằng sự gương mẫu của Giáo viên.

- Còn chưa biết giữ vệ sinh chung => Đưa học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và giáo dục sức khỏe.

* MÔN KHOA HỌC.

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

- Nhận biết được tháp dinh dưỡng cân đối.

- Nêu được một số tính chất của nước và không khí; thành phần chính của không khí.

- Kể được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và biết một số biện pháp làm sạch nước.

- Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi.

- Nêu được một số biểu hiện khi cơ thể mắc một số bẹng thông thường và biết thông báo với người lớn khi bản thân mắc bênh.

- Biết được một số nguyên nhân đơn giản gây bệnh và cách phòng tránh.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn”ở môn học thì ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + một trong các ý sau:

- Nêu được thành phần chính của khômng khí và nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong cuộc sống hàng ngày.

- Vai trò của nước trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi và nêu được một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước.

- Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước và nêu được một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước.

- Thấy được tầm quan trọng của nước đối với sự sống của con người và biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Nêu được cách phòng tránh một số bệnh thông thường và biết liên hệ với nơi mình đang sinh sống.

Kể tên được các thức ăn có chứa các chất khác nhau để thấy được sự cần thiết phải phối hợp nhiếu lại thực phẩm khác nhau khi ăn.

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một trong các ý sau:

- Chưa có hứng thú khi học bộ môn vì không làm được thí nghiện đơn giản. Giáo viên cần có đồ dùng trực quan và kể chuyện để gây sự chú ý ở học sinh.

- Chưa nhận biết và phân biệt được cơ thể khoẻ mạnh và bị nhiễm bệnh. Chú ý rèn luyện học sinh khả năng quan sát xung quanh và nhận biết được những thay đổi của bản thân.

* MÔN LÍCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ.

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi : Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

a/ Phần Lịch sử

- Kể được các sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỷ XIII.

- Biết được lịch sử hơn nghìn năn đấu tranh giành độc lập của nước Văn Lang và Âu Lạc.

- Biết được buổi đầu độc lập của nước Đại Việt thời lý và nước Đại Việt thời Trần.

- Biết được các sự kiện tiêu biểu về quyết tâm chống xâm lược của quân dân nhà trần; Hội nghị Diên Hồng, Hịch tướng sỹ và chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam…

- Kể được tài thao lược của Trần Hưng Đạo

- Biết một số yếu tố của bản đồ và biết tỉ lệ bản đồ.

b/ Phần Địa lý;

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi, dân tộc … hoạt động sản xuất về các vùng lãnh thổ được học ở kì I

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu và dân tộc ít người ở dãy Hoàng Liên Sơn.

- Biết được hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

- Chỉ được thủ đô Hà Nội trên bản đồ, lược đồ.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn”ở môn học thì ghi : Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + một trong các ý sau:

a/ Phần Lịch sử

- Biết đươcnhững việc làm của nhà Trần nhằm củng cố và xây dựng đát nước.

- Nắm được nội dung của của cuộc chiến đấu của quân Đại Việt trên đất Tống.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống và tự hào về truyền thống anh hùng của cha anh.

- So sánh được các sự kiện lịch sử và biết xá định trên lược đồ những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống.

- Biết được sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc qua tác dụng của nỏ thần và thành Cổ Loa.

b/ Phần Địa lý;

- Dựa vào tài liệu giáo khoa so sánh được những điểm khác nhau giữa các khu phố của thủ đô Hà Nội.

- Giải thích được các hiện tượng về sản xuất bằng sự hiểu biết về các điều kiện địa lí: Khí hậu, sông ngòi, đấ đai.

- Nêu được mói quan hệ giữa thiên nhiên và con người cuộc sống của con người.

- Giải thích được các nhuyên nhân của hiện tượng phá rừng và có thái độ không đồng tình với hiện tượng phá rừng.

- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và hoạt động lao động sản xuất của con người.

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ I của lớp 4 + Một trong các ý sau:

a/ Phần Lịch sử

- Còn nhầm lẫn giữa các sự kiện lịch sử đã học.

- Ngại học lịch sử. Cần giúp để học sinh biết yêu thiên nhiên, đất nước qua từng bài học.

- Không nhận biết được các yếu tố của bản đồ và chưa biết chỉ các đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu về mầu sắc.

b/ Phần Địa lý;

- Chưa biết chỉ trên bản đồ, lược đồ vị trí các thành phố và địa danh đã học trong chương trình môn học ở học kỳ I.

- Còn ngại học môn học do không có hứng thú. Cần giúp học sinh biết dùng kiến thức địa lí vào giải thích các hiện rượng quen thuộc trong cuộc sống.

Trên đây là mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22 mà giaitoan8.com muốn gửi tới các thầy, các cô để có thể hoàn thành việc ghi sổ học bạ cho học sinh của mình một cách tốt nhất, nếu dạy lớp 1, thầy cô xem Mẫu nhận xét học bạ lớp 1 theo Thông tư 22 ở đây.

Với các thầy, cô dạy khối 5 hãy xem mẫu Nhận xét học bạ lớp 5 ở đây.

ĐG của bạn?

Donate: Nếu tài liệu hữu ích, bạn hãy ủng hộ Giaitoan8.com để gây phí duy trì trang web, bằng cách chuyển khoản qua MoMo hoặc TPbank số tài khoản: 0363072023. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • mau nhan xet hoc ba lop 4 theo thong tu 22

  • Ghi nhận xét vào học bạ lớp 4

  • ghi nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

  • Mẫu nhận xét học bạ lớp 4