HOT

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

By Thiên Minh | 15/05/2019

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện được ban hành theo thông tư 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ quốc phòng, mẫu này được lập ra để ghi chép về việc nhận xét, đánh của của ủy viên phản biện. Vậy mẫu phiếu này được quy định như thế nào và gồm những nội dung gì các bạn có thể tham khảo nội dung bài viết được giaitoan8.com chia sẻ dưới đây.

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện theo Thông tư 08/2019/TT-BQP.

mau phieu nhan xet danh gia cua uy vien phan bien

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện theo thông tư 08

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, Ngày…tháng…năm…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

Kết quả thực hiện dự án “...DA3 ...”

Họ và tên: Đại tá Nguyễn Văn A

- Chức vụ:

- Đơn vị:

- Chức danh trong Hội đồng KH&CN cấp BQP: Ủy viên phản biện...

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng:

..........................................................................................................................................

2. Đáp ứng mục tiêu dự án:

..........................................................................................................................................

3. Thực hiện các nội dung đầu tư:

..........................................................................................................................................

4. Quản lý sử dụng kinh phí:

..........................................................................................................................................

5. Hiệu quả ban đầu của dự án:

..........................................................................................................................................

6. Kết luận:

..........................................................................................................................................

NGƯỜI NHẬN XÉT

Đại tá Nguyễn Văn A

Ghi chú:

- DA3: Tên dự án đầu tư.

Trên đây là mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện theo thông tư 08

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • Mẫu phiếu nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

  • Phiếu nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

  • Phiếu nhận xét của ủy viên phản biện