HOT

Giải bài 15, 16 trang 34 sgk Toán 7 tập 2

By Thiên Minh | 28/09/2019

Cùng so sánh kết quả bài làm của bạn với kết quả trong tài liệu giải bài 15, 16 trang 34 sgk Toán 7 tập 2 về Đơn thức đồng dạng dưới đây của Giaitoan8.com xem có giống nhau hay không nha, nếu giống nhau mà có cách giải khác cũng chia sẻ với mọi người nha.

Đơn thức đồng dạng có gì mới? việc áp dụng vào các bài toán có khó không? Nếu các bạn đã hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa trang 34, 35 Toán 7 tập 2 thì hãy cùng so sánh với đáp án dưới đây.

giai bai tap don thuc dong dang

Giải bài 15, 16 trang 34 sgk Toán 7 tập 2, Đơn thức đồng dạng

Xem thêm: Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Giải bài tập Đơn thức đồng dạng trang 34, 35 sgk Toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 34 SGK Toán 7 tập 2:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

giai bai 15 trang 34 sgk toan 7 tap 2

Vì nhóm 1 có phần biến chung là: x2y, nhóm 2 có phần biến chung là: xy2

Còn lại đơn thức xy (có phần biến là xy) không đồng dạng với các đơn thức nào đã cho.

Giải bài 16 trang 34 SGK Toán 7 tập 2:

Tổng của ba đơn thức là:

25xy2 + 55xy2 + 75 xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2

Giải bài 17 trang 35 SGK Toán 7 tập 2:

giai bai 16 trang 34 sgk toan 7 tap 2

Thay x = 1 và y = - 1 vào biểu thức A sau khi rút gọn ta có:

giai bai 17 trang 35 sgk toan 7 tap 2

Giải bài 18 trang 35 SGK Toán 7 tập 2:

Trước hết ta thu gọn các đơn thức đồng dạng để xác định mỗi chữ cái tương ứng với kết quả nào trong ô trống của bảng.

giai bai 18 trang 35 sgk toan 7 tap 2

Sau đó điền chữ cái vào ô tương ứng:

giai bai 19 trang 36 sgk toan 7 tap 2

Vậy tên tác giả cuốn Đại Việt sử kí là LÊ VĂN HƯU.

Luyện tập (trang 36)

Giải bài 19 trang 36 SGK Toán 7 tập 2:

giai bai 20 trang 36 sgk toan 7 tap 2

Vậy giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = –1 là -17/4.

Giải bài 20 trang 36 SGK Toán 7 tập 2:

Có vô số đơn thức đồng dạng với đơn thức –2x2y có dạng k.x2.y (các bạn lấy hệ số k tùy ý khác 0).

Ba đơn thức đồng dạng với –2x2y là: 5x2y ; 2,5x2y ; –3x2y

Tổng cả bốn đơn thức:

    –2x2y + 5x2y + 2,5x2y + (–3x2y)

= (-2 + 5 + 2,5 - 3)x2y

= 2,5x2y

Giải bài 21 trang 36 SGK Toán 7 tập 2:

Đây là ba đơn thức đồng dạng, nên tổng của chúng là:

giai bai 21 trang 36 sgk toan 7 tap 2

Giải bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2:

a) Tích của hai đơn thức là:

giai bai 22 trang 36 sgk toan 7 tap 2

Bậc của đơn thức trên là tổng số mũ của các biến x và y

Số mũ của x là 5 ; Số mũ của y là 3

⇒ Bậc của đơn thức đó là 5+3=8.

b) Tích của hai đơn thức là:

giai bai 23 trang 36 sgk toan 7 tap 2

Bậc của đơn thức trên là tổng số mũ của các biến x và y

Số mũ của x là 3 ; Số mũ của y là 5

⇒ Bậc của đơn thức đó là 3+5=8.

Giải bài 23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2:

giai bai tap trang 36 sgk toan 7 tap 2

Có nhiều cách điền vào 3 ô trống ở câu c chẳng hạn :

10x5+ (-4x5) +(-5x5) = x5

Hoặc x5+3x5+ (-3x5) = x5

Hoặc x5+3+(-3) = x5

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau giải bài 15, 16 trang 34, bài 17, 18 trang 35 cũng như các bài luyện tập trang 36 sgk Toán 7 tập 2, Đơn thức đồng dạng rồi, tài liệu sau, chúng ta sẽ tiếp tục giải bài 24 trang 38 sgk Toán 7 tập 2 nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai tap don thuc dong dang

  • giai bai 15 trang 34 sgk toan 7 tap 2

  • giai bai 16 trang 34 sgk toan 7 tap 2

  • giai bai 17 trang 35 sgk toan 7 tap 2

  • giai bai 19 trang 36 sgk toan 7 tap 2