HOT

Giải bài 28 sinh 12

By Thiên Minh | 23/12/2018

Con người cũng là một loài trong tự nhiên hiện nay, nhưng thuộc lớp động vật cao cấp, khác với những loài động vật còn lại, trong bài 28 sinh 12, các em sẽ được học về loài và từ đó phân biệt được những đặc điểm và vai trò khác nhau của các loài.

Với lời giải chi tiết các bài tập trang 125 sách giáo khoa bài 28 về Loài, giaitoan8.com sẽ cùng các em giải đáp một số điều mà chúng ta còn chưa rõ nha.

giai bai 28 sinh 12

Giải bài 28 sinh 12 ngắn nhất, Loài trang 125 sgk

Tìm hiểu lại Quá trình hình thành quần thể thích nghi qua Bài 27 sinh 12 ở đây.

Giải bài 28 sinh 12 ngắn nhất

Giải bài 1 trang 125 SGK Sinh học 12:

Loài sinh học là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có khả năng sinh sản, cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác. Đó là một tiêu chuẩn để xác định hai quần thể cùng loài (hoặc khác loài).

Giải bài 2 trang 125 SGK Sinh học 12:

Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì không chính xác vì nhiều khi các cá thể của hai quần thể có các đặc điểm hình thái giống nhau (loài đồng hình), sống trong một khu vực địa lí, nhưng không giao phối với nhau hoặc có giao phối nhưng lại sinh ra đời con bất thụ thì hai quần thể đó thuộc hai loài. Như vậy, người ta phân biệt 2 quần thể nhờ tiêu chuẩn cách li sinh sản là chính xác nhất.

Tuy nhiên, trên thực tế việc sử dụng tiêu chuẩn cách li sinh sản cũng rất khó khan do khó nhận biết 2 quần thể đó có thực sự cách li sinh sản hay không và cách li ở mức độ nào. Do đó, để phân biệt loại này với loài kia, người ta có thể kết hợp sử dụng các tiêu chuẩn về hình thái, hoá sinh, phân tử…

Giải bài 3 trang 125 SGK Sinh học 12:

Các nhà khoa học thường dùng các tiêu chuẩn hoá sinh, hình thái khuẩn lạc để phân biệt các loài vi khuẩn, vì các loài vi khuẩn không sinh sản bằng hình thức sinh sản hữu tính nên không thể dùng tiêu chuẩn cách li sinh sản để phân biệt loài.

Giải bài 4 trang 125 SGK Sinh học 12:

- Cơ chế có vai trò quan trọng nhất đối với sự tiến hoá là cách li sinh sản.

Các cơ chế cách li sinh sản là các trở ngại sinh học ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ ngay cả khi các sinh vật này sống cùng một chỗ. Có 2 cơ chế cách li sinh sản: cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.

* Cách li trước hợp tử

Là những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau. Thực chất là cơ chế ngăn cản sự thụ tinh tạo ra hợp tử. Thuộc loại này có các loại:

- Cách li nơi ở (sinh cảnh): Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng những cá thể của các loài có họ hàng gần gũi và sống ở những sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối với nhau.

- Cách li tập tính: Các cá thể của loài khác nhau có thể có những tập tính giao phối riêng nên giữa chúng thường không giao phối với nhau.

- Cách li thời gian (mùa vụ): các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào những mùa khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối với nhau.

- Cách li cơ học: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể có cấu tạo các cơ quan sinh sản khác nhau nên chúng không thể giao phối với nhau.

* Cách li sau hợp tử:

Là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lại hữu thụ.

- Vai trò:

Cơ chế cách li sinh sản có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì chúng ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau, do vậy mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng.

Giải bài 5 trang 125 SGK Sinh học 12:

Chọn đáp án D: Hai cá thể đó không giao phối với nhau.

Chúng ta đã vừa cùng nhau giải quyết xong các bài tập trong sgk Sinh học 12 trang 125 rồi đó, hi vọng, qua tài liệu này, các em đã hiểu về Loài trong tự nhiên nhiều hơn, bài sau, chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu về Quá trình hình thành loài trong bài 29 Sinh 12 nha các em

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 28 sinh 12

  • giải bài loài

  • giải bài tập trang 125 sgk sinh 12