HOT

Giải bài Cộng, trừ số hữu tỉ Toán lớp 7

By Chăm Giải Toán | 10/09/2018

Sau khi đã nắm được khái niệm về tập hữu các số hữu tỉ Q trong bài học trước, bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về phép cộng trừ số hữu tỉ, cùng giaitoan8.com tìm hiểu lý thuyết cách giải các bài tập có trong bài học này

Số hữu tỉ bao gồm phép cộng, trừ giống với những số tự nhiên, phân số khác mà chúng ta đã được học, trước khi vào lời giả chi tiết, các em hãy xem lại lý thuyết sẽ được học trên lớp trước nhé.

Xem lại bài Tập hợp Q các số hữu tỉ tại đây

giai bai cong tru so huu ti

Giải bài Cộng, trừ số hữu tỉ trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Lý thuyết Cộng, trừ số hữu tỉ

giai bai cong tru so huu ti lop 7

Giải bài Cộng, trừ số hữu tỉ

Giải bài 6 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai cong tru so huu ti

Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai cong tru so huu ti

Giải bài 8 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai cong tru so huu ti

Giải bài 9 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1:

giai toan 7 bai cong tru so huu ti

Giải bài 10 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai cong tru so huu ti

Trên đây, giaitoan8.com đã chia sẻ cách giải bài phép cộng trừ số hữu tỉ, bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách giải bài phép nhân chia số hữu tỉ các em nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai cong tru cac so huu ti

  • giải bài cộng các số hữu tỉ

  • giải bài trừ các số hữu tỉ

  • Giải Toán 7 bài 2