HOT

Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất

By Thiên Minh | 31/08/2020

Trong bộ hồ sơ xin việc hiện nay, sơ yếu lý lịch là thứ không thể thiếu với người xin việc và nhà tuyển dụng, trong sơ yếu lí lịch nêu rõ thông tin về ứng tuyển bao gồm họ tên, quê, quán, trình độ văn hóa .... chi tiết mới các bạn theo dõi nội dung dưới đây.

Thông thường khi mua hồ sơ xin việc, bạn sẽ có sẵn mẫu sơ yếu lý lịch, nhưng trong trường hợp không có, bạn có thể tải mẫu sơ yếu lý lịch hoặc copy mẫu sơ yếu lí lịch dưới đây để in ra sau đó ghi thông tin của mình ra nhé.

tai mau so yeu ly lich

Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất 2020

Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: ..........................................................................Nam, nữ:......................
Sinh ngày..........tháng...........năm..............
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:..............................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chứng minh thư nhân dân số:.................................Nơi cấp:......................................
Ngày............................................tháng.................................năm............................
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng...........................Di động...........................................
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:.................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 
Số hiệu:..................................
Ký hiệu:..................................
Họ và tên: .......................................................... Bí danh:.......................................
Tên thường gọi: ......................................................................................................
Sinh ngày.......... tháng......... năm.................... Tại:................................................
Nguyên quán: .........................................................................................................
................................................................................................................................
Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ..........................................................................
................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................... Tôn giáo:......................................
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) ...
..................................................................................................................................
Thành phần bản thân hiện nay: ...............................................................................
Trình độ văn hoá: ............................................... Ngoại ngữ:...................................
Trình độ chuyên môn: ............................................... Loại hình đào tạo:.................
Chuyên ngành đào tạo: ...........................................................................................
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày........... tháng............ năm .........................
Nơi kết nạp: ............................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............ tháng........... năm...................................
Nơi kết nạp: ...........................................................................................................
Tình hình sức khoẻ: ............................ Cao................. Cân nặng:............. kg.......
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...............................................................
Cấp bậc: ............................................... Lương chính hiện nay: ............................
Ngày nhập ngũ: .................................. Ngày xuất ngũ: ..........................................
Lý do: ......................................................................................................................
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố: ..................................................... Tuổi:.......... Nghề nghiệp ............
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ...........................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ....................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Xem thêm mẫu giấy vay tiền

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • so yeu ly lich

  • mẫu sơ yếu lý lịch

  • sơ yếu lí lịch mới nhất