HOT

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương 2020

By Thiên Minh | 28/10/2018

Trên thực tế có rất nhiều người lao động vì một lý do nào đó như ốm đau, chuyện gia đình…. phải xin nghỉ việc mà không còn ngày nghỉ phép, tuy nhiên người lao động vẫn có thể xin nghỉ việc không lương, vậy mẫu đơn xin nghỉ việc không lương gồm những nội dung gì và gửi tới bộ phận nào để được xem xét giải quyết cho nghỉ việc mời các bạn tham khảo mẫu đơn được chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Khi bạn đã không còn muốn làm việc tại công ty, doanh nghiệp nào đó, bạn sẵn sàng nghỉ việc mà không nhận lượng nốt tháng hay tuần đó, bạn hãy làm đơn xin nghỉ việc không lương và gửi lên ban lãnh đạo công ty nhé.

don xin nghi viec khong luong

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương 2018 cho nhân viên, người lao động

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi :

- Ban Giám Đốc Công Ty 

- Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..…......................................

MSNV:.........................Bộ phận: …..............

Địa chỉ:…......................................................

Điện thoại liên lạc khi cần thiết:.......................

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .….......... ngày (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……….......……..)

Lý do:…..............................................................

…........................................................................

….........................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:……........Bộ phận: .........

Các công việc được bàn giao:.........................................

….....................................................................................

….....................................................................................

Trưởng BP                                      TP.HCNS

Người làm đơn                             Ban giám đốc

Nếu bạn là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành kế toán một trường Đại học nào đó, bạn hãy làm Đơn xin việc ngành kế toán vào các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin nghi viec khong luong

  • đơn xin nghỉ việc không lương

  • mẫu đơn xin nghỉ không lương của giáo viên

  • mẫu đơn xin nghỉ không lương của giáo viên tiểu học