HOT

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT

By Thiên Minh | 17/09/2018

Tin mới từ Bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành ký quyết định ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục thay thế cho thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, trong đó, thông tư nếu rõ cũng nhấn mạnh về việc không áp đặt chỉ tiêu thi đua, từ đó đảm bảo nguyên tắc các cá nhân, tập thể tự nguyện tham gia thi đua theo quy định.

Trong thông tư 22/2018/TT-BGDĐT còn có rất nhiều điều sửa đổi mới, các bạn có thể xem hoặc tải thông tư dưới đây về máy của mình nhé

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Tải Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT


Các thầy cô có thể tải thêm Mẫu Thời Khóa Biểu 2018 cho các em học sinh của mình.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • tai Thong tu 22/2018 bộ giáo dục

  • Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT

  • Thong tu 22/2018/TT-BGDĐT