HOT

Mẫu đơn xin thêm thời gian viết luận văn 2019

By Thiên Minh | 04/07/2019

Trường hợp vướng việc bận hoặc với bất kỳ lý do gì mà bạn không thể hoàn thành bài luận văn hay đồ án của mình, hãy viết đơn xin thêm thời gian viết luận văn và gửi lên hiệu trưởng cũng như trưởng phòng sau đại học tại trường mà bạn đang theo học để nhận được sự đồng ý tăng thời gian làm bài luận văn của mình lên.

Mẫu đơn xin thêm thời gian viết luận văn rất hữu ích cho những bạn vừa học vừa làm hiện nay, do đặc thù công việc nên việc hoàn thành luận văn đúng thời hạn thường xảy ra với ít trường hợp, còn lại các bạn đều phải xin kéo dài thời gian hoàn thành luận văn của mình lên.

mau don xin them thoi gian viet luan van

Mẫu đơn xin thêm thời gian viết luận văn, đồ án tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ

Mẫu đơn xin thêm thời gian viết luận văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

….….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN THÊM THỜI GIAN VIẾT LUẬN VĂN

Kính gửi: – Thầy ……….. – Hiệu trưởng Trường …….

– Thầy …. – Trưởng Phòng đào tạo Sau Đại học Trường …

– Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

– Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường …..

Tên tôi là: …………………………………….……. Ngày sinh: ……………………..

Cơ quan công tác: …………….…………………………….………………………….

Điện thoại: …………………...………………… Emai: ……………………………....

Là học viên cao học chuyên ngành: ……….………., mã số ngành: ………………..…

Hình thức đào tạo: ……………………………………………………………………..

Mã số học viên: …….. Khóa: ….. – …..

Tôi được giao thực hiện đề tài luận văn theo Quyết định số: ……. ngày …/…/… của Hiệu trưởng Trường …….. với tên đề tài luận văn là: ……..

Người hướng dẫn khoa học: ……………………………………………….……….…

Lý do xin gia hạn luận văn: Hiện nay tôi đang trong thời gian điều trị bệnh ….. trong thời gian 3 tháng. Theo yêu cầu của bác sỹ chủ trị cho tôi thì trong thời gian điều trị tôi không được xuất viện. Do đó tôi không thể duy trì tiến độ thực hiện luận văn theo thời gian đã quy định.

Với lý do trình bày trên đây, tôi đề nghị Thầy …. – Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học Trường ….. cho phép tôi được gia hạn thời hạn thực hiện luận văn và tự nguyện nộp lệ phí theo quy định của nhà trường.

Thời gian gia hạn: từ …. đến ….

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác.

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu đơn xin thêm thời gian viết luận văn, dựa vào đó, các bạn sẽ có thể đạt được nguyện vọng của mình và chú tâm vào những công việc trước mắt nhưng sau đó vẫn phải hoàn thành luận văn theo đúng lời hứa trong đơn nha. Bên cạnh đó, các bạn tải mẫu Đơn xin nhập học cao học ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin them thoi gian viet luan van

  • Đơn Xin Thêm Thời Gian Viết Luận Văn

  • Đơn Xin Thêm Thời Gian

  • xin thêm thời gian viết luận văn