HOT

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ

By Thiên Minh | 15/05/2019 02:10:00

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ cũng là một trong những biểu mẫu được ban hành và quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng phục vụ cho việc ghi chép báo cáo kết quả kiểm tra, Dưới đây là một biểu mẫu báo cáo cơ bản được chúng tôi chia sẻ các bạn có thể tham khảo để hoàn thiện bản báo cáo của mình nhé.

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ theo Thông tư 08/2019/TT-BQP. 

mau bao cao ket qua kiem tra danh gia noi dung ky thuat va cong nghe

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ theo thông tư 08

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ

HỘI ĐỒNG KH&CN CẤP BQP
TỔ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………..

Hà Nội, Ngàythángnăm

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ của dự án ...DA3...

Các căn cứ:

1. Thành phần Tổ Kỹ thuật và Công nghệ:

- Đồng chí ………………………………: Tổ trưởng;

- Đồng chí ………………………………: Thành viên;

- Đồng chí ………………………………: Thành viên;

2. Nhiệm vụ của Tổ Kỹ thuật và Công nghệ:

……………………………………………………

3. Thời gian tiến hành:

…………………………………………………

4. Địa điểm thực hiện:

……………………………………………….

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ………………………………

2. Chủ đầu tư: ………………………………

3. Thời gian thực hiện: ………………………………

4. Mục tiêu dự án: ………………………………

5. Nội dung quy mô đầu tư: ………………………………

6. Về giải pháp kỹ thuật: ………………………………

7. Phương thức thực hiện: ………………………………

8. Tổng mức đầu tư: ………………………………

9. Nguồn vốn: ………………………………

10. Địa điểm thực hiện: ………………………………

11 ……………………………………………………

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

1. Nội dung thực hiện:

1.1. Phần xây dựng:

1.2. Phần trang thiết bị, phần mềm:

a) Hồ sơ lý lịch:

b) Số lượng, chất lượng:

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

c) Tình hình quản lý, khai thác thiết bị trong quá trình đầu tư:

1.3. Đào tạo chuyển giao công nghệ:

1.4………………………………

2. Hiệu quả đầu tư ban đầu của dự án:

3……………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN VỀ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

1. Đánh giá về việc chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

2. Đánh giá về trang thiết bị, công nghệ, phần mềm...

3. Đánh giá về các vấn đề khác liên quan.

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

2. Kiến nghị:

THÀNH VIÊN:
1……………………………
2……………………………
3……………………………

TỔ TRƯỞNGTrung tá Nguyễn Văn A

Ghi chú:

- DA3: Tên dự án đầu tư.

Trên đây là mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ theo thông tư 08 mà giaitoan8.com muốn gửi tới các bạn, xem thêm Mẫu phiếu nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện ở đây.

Từ khóa:
  • Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ
  • Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ
  • Báo cáo kết quả kiểm tra