HOT

Tìm trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số?

By Thiên Minh | 21/02/2019

Cách tìm trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số rất là đơn giản, nhưng để tính được kết quả, các em cần xác định các số như thế nào là các số lẻ và lại có 3 chữ số trước, giaitoan8.com sẽ cùng các em đi tìm lời giải bài toán này nha.

Như chúng ta đã biết, các số lẻ kết thúc là các số 1, 3, 5, 7 và 9, chỉ cần ghép 2 số đằng trước nó là ta được số có 3 chữ số, vậy, các tính trung bình cộng giữa các số lẻ có 3 chữ số như thế nào?

tim trung binh cong cua cac so le co 3 chu so

Lời giải:

Số lẻ có 3 chữ số nhỏ nhất là: 101

Số lẻ có 3 chữ số lớn nhất là: 999

Vậy Trung bình cộng các số lẻ có 3 chữ số sẽ là: (101+999):2 = 550

Rất đơn giản phải không các em. Khi biết cách làm, thì ngoài các số lẻ có 3 chữ số, chúng ta cũng dễ dàng giải được bài toán tìm trung bình cộng các số chẵn có 2 chữ số xuất hiện trong nhiều bài tập mà thầy cô giao.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • tim trung binh cong cua cac so le co 3 chu so

  • tbc các số lẻ có 3 chữ số

  • Tìm trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số?