HOT

Giải bài 1.2 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức

By Thiên Minh | 19/05/2023

So sánh lời giải bài 1.2 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức dưới đây của Giaitoan8.com để xem các bạn đã làm đúng và hiểu về dạng toán tính giá trị lượng giác của góc lượng giác hay chưa nha.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Nội dung câu hỏi bài 1.2 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức ( nằm trong Chương 1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác).

- Một đường tròn có bán kinh 20 cm. Tính độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo sau:

a) \(\dfrac{\pi }{{12}}\);                b) \(1,5\);                c) \({35^0}\);                  d) \({315^0}\).

Giải bài 1.2 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức
Giải toán 11 trang 16 sgk kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Giải bài 1.2 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức

Phương pháp:

- Một cung của đường tròn bán kính R và có số đo \(\alpha \) rad thì có độ dài \(l = R\alpha \)

- Chú ý đổi từ độ sang radian

Lời giải:

a) \(l = R\alpha = 20.\dfrac{\pi }{{12}} = \dfrac{{5\pi }}{3}\)

b) \(l = R\alpha = 20.1,5\pi = 30\pi \)

c) Đổi \({35^0} = 35.\dfrac{\pi }{{180}} = \dfrac{\pi }{4}\)

\(l = R\alpha = 20.\dfrac{\pi }{4} = 5\pi \)

d) Đổi \({315^0} = 315.\dfrac{\pi }{{180}} = \dfrac{{7\pi }}{4}\)

\(l = R\alpha = 20.\left( {\dfrac{{7\pi }}{4}} \right) = 35\pi \)

Giaitoan8.com mời các em xem lại giải bài 1.1 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức và xem tiếp lời giải bài 1.3 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 1.2 trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức

  • Giải bài tập trang 16 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 trang 16 sách Kết nối tri thức tập 1