HOT

Đáp án bài 9.26 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

By Thiên Minh | 09/03/2024

Sử dụng quy tắc tính đạo hàm để giải quyết bài 9.26 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ như thế nào? Các em cùng tham khảo nhé.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Nhìn lại câu hỏi bài 9.26 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức ( Chương IX. Đạo hàm - Bài tập cuối chương 9).

- Xét hàm số luỹ thừa \(y = {x^\alpha }\) với \(\alpha \) là số thực.

a) Tìm tập xác định của hàm số đã cho.

b) Bằng cách viết \(y = {x^\alpha } = {e^{\alpha \ln x}}\), tính đạo hàm của hàm số đã cho.

Giải bài 9.26 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức
Giải Toán 11 trang 98 sgk kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Giải bài 9.26 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

a) Hàm số luỹ thừa \(y = {x^\alpha }\) với \(\alpha \) là số thực có tập xác định khác nhau, tùy theo \(\alpha \):

- Nếu \(\alpha \) nguyên dương thì tập xác định là \(\mathbb{R}\)

- Nếu \(\alpha \) nguyên âm hoặc \(\alpha = 0\) thì tập xác định là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\)

- Nếu \(\alpha \) không nguyên thì tập xác định là \(\left( {0; + \infty } \right)\)

b) \(y' = {\left( {{x^\alpha }} \right)^,} = {\left( {{e^{\alpha \ln x}}} \right)^,} = {\left( {\alpha \ln x} \right)^,}{e^{\alpha \ln x}} = \dfrac{\alpha }{x}{e^{\alpha \ln x}} = \dfrac{\alpha }{x}.{x^\alpha } = \alpha {x^{\alpha - 1}}\)

Cùng kiểm tra lại lời giải bài 9.25 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức và xem tiếp lời giải bài 9.27 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 9.26 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải bài tập trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 trang 98 sách Kết nối tri thức tập 2