HOT

Đây là cách giải bài 9.17 trang 96 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

By Thiên Minh | 27/02/2024

Nắm chắc hơn về đạo hàm cấp hai thông qua việc giải bài 9.17 trang 96 SGK Toán 11 tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống cùng Giaitoan8.com nhé các bạn.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Trích dẫn câu hỏi bài 9.17 trang 96 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức ( Chương IX. Đạo hàm - Bài 33. Đạo hàm cấp hai).

- Phương trình chuyển động của một hạt được cho bởi \(s\left( t \right) = 10 + 0,5\sin \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{5}} \right),\) trong đó s tính bằng centimét và t tính bằng giây. Tính gia tốc của hạt tại thời điểm t = 5 giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Giải bài 9.17 trang 96 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức
Giải Toán 11 trang 96 sgk kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Giải bài 9.17 trang 96 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

Vận tốc tại thời điểm t là \(v\left( t \right) = s'\left( t \right) = 0,5.2\pi \cos \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{5}} \right) = \pi \cos \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{5}} \right)\)

Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm t là \(a\left( t \right) = v'\left( t \right) = - \pi .2\pi \sin \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{5}} \right) = - 2{\pi ^2}\sin \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{5}} \right)\)

Tại thời điểm t = 5 giây, gia tốc của vật là \(a\left( 5 \right) = - 2{\pi ^2}\sin \left( {2\pi .5 + \dfrac{\pi }{5}} \right) \approx - 11,6\)(cm/s2)

Cùng kiểm tra lại lời giải bài 9.16 trang 96 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức và xem tiếp lời giải bài 9.18 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 9.17 trang 96 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải bài tập trang 96 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 trang 96 sách Kết nối tri thức tập 2