HOT

Xem cách làm bài 9.25 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

By Thiên Minh | 09/03/2024

Sử dụng quy tắc tính đạo hàm để giải quyết bài 9.25 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ như thế nào? Các em cùng tham khảo nhé.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Nhìn lại câu hỏi bài 9.25 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức ( Chương IX. Đạo hàm - Bài tập cuối chương 9).

- Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) \(y = {\left( {\dfrac{{2x - 1}}{{x + 2}}} \right)^5}\)

b) \(y = \dfrac{{2x}}{{{x^2} + 1}}\);

c) \(y = {e^x}{\sin ^2}x\);

d) \(y = \log (x + \sqrt x )\).

Xem cách làm bài 9.25 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức
Giải Toán 11 trang 97 sgk kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Làm bài 9.25 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

a) \(y' = 5{\left( {\dfrac{{2x - 1}}{{x + 2}}} \right)^4}{\left( {\dfrac{{2x - 1}}{{x + 2}}} \right)^,} = 5{\left( {\dfrac{{2x - 1}}{{x + 2}}} \right)^4}.\dfrac{{2\left( {x + 2} \right) - \left( {2x - 1} \right)}}{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}\\ = 5{\left( {\dfrac{{2x - 1}}{{x + 2}}} \right)^4}.\dfrac{5}{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} = \dfrac{{25{{\left( {2x - 1} \right)}^4}}}{{{{\left( {x + 2} \right)}^6}}}\)

b) \(y' = \dfrac{{\left( {2x} \right)'\left( {{x^2} + 1} \right) - 2x\left( {{x^2} + 1} \right)'}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}} = \dfrac{{2{x^2} + 2 - 4{x^2}}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}} = \dfrac{{ - 2{x^2} + 2}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}\);

c) \(y' = \left( {{e^x}} \right)'{\sin ^2}x + {e^x}\left( {{{\sin }^2}x} \right)' = {e^x}{\sin ^2}x + {e^x}.2\sin x.\cos x = {e^x}{\sin ^2}x + {e^x}\sin 2x\);

d) \(y' = {\left[ {\log \left( {x + \sqrt x } \right)} \right]^,} = \dfrac{{\left( {x + \sqrt x } \right)'}}{{\left( {x + \sqrt x } \right)\ln 10}} = \dfrac{{1 + \dfrac{1}{{2\sqrt x }}}}{{\left( {x + \sqrt x } \right)\ln 10}} = \dfrac{{2\sqrt x + 1}}{{2\sqrt x \left( {x + \sqrt x } \right)\ln 10}}\)

Cùng kiểm tra lại lời giải bài 9.24 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức và xem tiếp lời giải bài 9.26 trang 98 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 9.25 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải bài tập trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 trang 97 sách Kết nối tri thức tập 2