HOT

Mẫu đơn xin học giáo lý hôn nhân chuẩn

By Thiên Minh | 17/02/2019

Ngày nay việc nâng cấp giáo lý cho giáo dân là một việc cần thiết, nhất là cho các đôi tân hôn, những đôi tân hôn muốn học giáo lý hôn nhân trước tiên phải làm đơn xin học giáo lý hôn nhân gửi lên giáo phật nơi mình muốn theo học để xin học. 

Trong mẫu đơn xin học giáo lý hôn nhân cần nêu rõ thông tin của người xin học, lý do xin học….Dưới đây là mẫu đơn được chúng tôi biên soạn đầy đủ và chi tiết mời các bạn tham khảo.

mau don xin hoc giao ly hon nhan

Mẫu đơn xin học giáo lý hôn nhân, Công giáo, Thiên Chúa giáo

Mẫu đơn xin học giáo lý hôn nhân

GIÁO PHẬN ................

GIÁO HẠT ...................

GIÁO XỨ .....................

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Kính trình cha xứ.

Con là: ......................................................................................................

Sinh ngày……….tháng……….năm……….

Con ông: …………………….…….……và bà: ...........................................

Thuộc giáo họ…………………….…….. giáo xứ .......................................

Địa chỉ: ......................................................................................................

Và bạn con là: ...........................................................................................

Sinh ngày……….tháng……….năm……….

Con ông: …………………….…….……và bà: ............................................

Thuộc giáo họ…………………….…….. giáo xứ ........................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Chúng con viết đơn này kính trình cha xứ cho chúng con được học giáo lý Hôn nhân, và giáo lý Hội Thánh Công Giáo để được cử hành Bí tích hôn nhân theo Giáo luật.

Chúng con xin cam kết học nghiêm túc, đầy đủ thời gian và các môn học đã quy định.

Chúng con xin chân thành cám ơn cha xứ.

 ............, ngày...tháng...năm...

 Người làm đơn

Trên đây là mẫu đơn xin học giáo lý hôn nhân dành cho các bạn theo đạo Công giáo, Thiên Chúa giáo ... ngoài ra, các bạn cũng xem thêm:

- Mẫu đơn xin học giáo lý tân tòng

- Mẫu đơn xin học giáo lý dự tòng

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin hoc giao ly hon nhan

  • giáo lý hôn nhân

  • đơn xịn học giáo lý hôn nhân