HOT

Đơn xin học hè THPT, cấp 3

By Thiên Minh | 05/06/2019

Đăng ký cho con học hè hiện nay đang là nhu cầu của rất nhiều phụ huynh ở tất cả các bậc học và đối với các em học sinh cấp 3 thì việc học hè lại càng trở nên quan trọng, để đăng ký học thêm hè thì đơn xin học hè THPT bao gồm những thông tin gì, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những nội dung đó.

Mẫu đơn xin học hè THPT gồm đầy đủ thông tin của phụ huynh cũng như tên và lớp của học sinh và trình bày lý do muốn xin học hè cho con em mình nhằm đạt kết quả tốt hơn ... cùng theo dõi mẫu đơn xin học hè cấp 3 dưới đây.

don xin hoc he thpt

Mẫu đơn xin học hè THPT, cấp 3 năm 2019

Mẫu đơn xin học hè THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường THPT...........................................

Tên tôi là:....................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

Con tôi tên là: ................................................................Học lớp:..................................

Do kết quả trong năm học 2018-2019 vừa qua của cháu hơi thấp nên gia đình chúng tôi quyết định gửi cháu để nhà trường và các thầy cô rèn luyện và bồi dưỡng thêm kiến thức còn thiếu sót và chưa hiểu dành cho cháu, nhằm giúp cháu có thành tích cao hơn trong năm 2019-2020 sắp tới và những năm tiếp theo với những kỳ thi quan trọng như THPT Quốc Gia 2019-2020

Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm..........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu đơn xin học hè THPT, nếu có con em học cấp 2, hãy làm đơn xin học hè THCS để gửi lên ban giám hiệu nhằm chấp nhận cho con em mình theo học các lớp hè 2019 này nha

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • don xin hoc he thpt

  • đơn xin học hè thpt

  • đơn xin học hè trường thpt

  • đơn xin học hè cấp 3

  • đơn xin học hè