HOT

Mẫu đơn xin miễn giáo dục quốc phòng cho sinh viên

By Thiên Minh | 08/08/2019

Các bạn sinh viên thường trải qua các kỳ học quốc phòng trong năm đầu tiên vào đại học, cao đẳng của mình, tuy nhiên, vì lý do nào đó mà bạn không thể tham gia môn học này, hãy làm đơn xin miễn giáo dục quốc phòng theo mẫu mà Giaitoan8.com chia sẻ.

Trong đơn xin miễn giáo dục quốc phòng, các bạn sinh viên cần ghi đầy đủ thông tin và đặc biệt là lý do muốn nghỉ học môn giáo dục quốc phòng của nhà trường, sau đó gửi lên ban giám hiệu, phòng quản lý đào tạo để được xem xét và đồng ý cho bạn miễn giáo dục quốc phòng.

mau don xin mien giao duc quoc phong

Mẫu đơn xin miễn giáo dục quốc phòng dành cho học sinh, sinh viên đại học cao đẳng

Mẫu đơn xin miễn giáo dục quốc phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN MIỄN HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường………………….

- Phòng Quản lý Đào tạo.

Họ và tên SV:...................................................Mã SV:.....................................

Ngày sinh:.....................................Nơi sinh:.....................................

Lớp: .....................................Chuyên ngành:.....................................

Nay em làm đơn xin được (ghi rõ nội dung):.....................................

Lý do:..........................................................................

Kính xin Ban Giám hiệu Trường……………và Phòng Quản lý Đào tạo giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trên đây là mẫu đơn xin miễn giáo dục quốc phòng cho sinh viên chi tiết, các em cần đọc lại các thông tin cần có trong lá đơn để tránh những sai sót không đáng có xảy ra. Với các em học sinh, thì đồng phục là bộ quần áo nói lên mình học trường nào khi người khác nhìn vào, tuy nhiên, cũng có nhiều em không đủ tiền để may đồng phục, vì thế cần gửi đơn xin miễn đồng phục để không phải chi tiếu tốn kém cho khoản này, dành số tiền đó để mua sách vở học.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin mien giao duc quoc phong

  • đơn xin miễn giáo dục quốc phòng

  • đơn xin miễn học môn giáo dục quốc phòng