HOT

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

By Thiên Minh | 22/10/2018

Mẫu Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất được sử dụng khi bạn muốn thẩm định nhu cầu sử dụng đất nhằm mục đích để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cá nhân yêu cầu thẩm định phải làm đơn gửi lên sở tài nguyên và môi trường để xem xét và xin thẩm định vị trí đất mà mình yêu cầu, vậy nội dung của lá đươn như thế nào mời các bạn tham khảo tài liệu chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Gửi Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất tới cơ quan có thẩm quyền giúp bạn sử dụng mảnh đất của mình vào các mục đích kinh doanh hay nhà ở khác nhau.

mau don de nghi tham dinh nhu cau su dung dat

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất, theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------- 

                                                                                  ..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN …..........................................

                             Kính gửi: Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường .........................

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ……...

………………………………………………………………………………………….......

2. Địa chỉ/trụ sở chính:........................................................................................….....

3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................…...............................…

……………………………………………………………………………….........…….....

4. Địa điểm khu đất:.............................................................................................…

5. Diện tích (m2):..................................................................................................…

6. Để sử dụng vào mục đích: ..............................................................................…

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........………….......…….

8. Hình thức sử dụng đất…………………………………………………….......…….

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)...............................................................................

                            Người làm đơn

                        (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

=> Các bạn chỉ cần copy nội dung Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất ra word, sau đó bôi đen căn giữa, nhập thông tin và có thể in bình thường nhé.

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất mà giaitoan8.com muốn gửi tới các bạn, bạn có thể xem qua mẫu Đơn xin xác nhận dân sự ở đây nếu đang có nhu cầu xác nhận người thân của mình.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don de nghi tham dinh nhu cau su dung dat

  • thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

  • mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

  • mẫu số 09/đk ban hành kèm thông tư số 33/2017/tt-btnmt