HOT

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

By Thiên Minh | 11/06/2019

Sử dụng mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT giúp các em xin phúc khảo điểm thi của các môn trong kỳ thi vừa qua, qua đó có cơ hội được nâng cao số điểm mà mình đạt được để vào được trường cấp 3 mà mình mong muốn.

Trong mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, các em cần ghi chi tiết các thông tin như họ tên, trường, số báo danh, phòng thi, hội đồng thi cũng như số điểm từng môn và môn thi cần phúc khảo lại điểm thi.

mau don xin phuc khao bai thi tuyen sinh vao lop 10 thpt

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi vào lớp 10 THPT 2019

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THPT ...............................
- Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2019-2020.

1. Họ và tên thí sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày .................. /5/ 2019

5. Tại Hội đồng thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .………………………..

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ................................ ( ghi đủ 6 chữ số )

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Môn chuyên.........

Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

......................., ngày …. .tháng 6 năm 2019

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

( Ký và ghi rõ họ tên )

Trên đây là mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 dành cho các em!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin phuc khao bai thi tuyen sinh vao lop 10 thpt

  • đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10

  • đơn xin phúc khảo điểm thi vào lớp 10