HOT

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

By Thiên Minh | 27/10/2018

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức là biểu mẫu dành cho những thí sinh dự tuyển công chức có thắc mắc về kết quả của mình và có yêu cầu hội đồng chấm thi xem xét lại điểm thi cho mình, để hoàn thành mẫu đơn với đầy đủ nội dung cũng như hợp lý về thể thức trình bày các bạn có thể tham khảo biểu mẫu được giaitoan8.com chia sẻ dưới đây.

Sau khi có điểm về bài thi viên chức của mình, nếu cảm thấy kết quả chưa được chính xác, các bạn hãy gửi đơn phúc khảo bài thi viên chức để kiểm tra lại bài thi và có thể thay đổi số điểm của mình nhé.

mau don xin phuc khao bai thi vien chuc

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức 2018 mới nhất

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

(Dành cho thí sinh dự tuyển viên chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh .......

Tên tôi là: .......................................................................... Nam, nữ: .............................

Ngày sinh: ......................................................................................................................

Thường trú: ....................................................................................................................

Địa chỉ và điện thoại liên lạc: ............................................................................................

Tốt nghiệp trường: ........................................... Trình độ: .................... Chuyên ngành .......

Đơn vị dự tuyển: ..............................................................................................................

SBD .................................................................. Chuyên ngành: ......................................

Sau khi xem thông báo của Hội đồng thi tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ....................................... năm 20....... về kết quả học tập và bài kiểm tra trắc nghiệm chuyên ngành của tôi như sau:

1. Điểm TBC học tập: ..............điểm.

2. Điểm TBC tốt nghiệp: ..............điểm.

3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm): ..............điểm.

Với kết quả như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và phúc khảo lại điểm cho tôi:

1. Điểm .............................................................................................................................

2. Điểm .............................................................................................................................

3. Điểm .............................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                    ............, ngày....tháng.....năm.....

  Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm mẫu Đơn đăng ký bảo hiểm xã hội ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin phuc khao bai thi vien chuc

  • đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

  • đơn phúc khảo thi viên chức giáo dục

  • đơn phúc khảo thi công chức