HOT

Mẫu đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam

By Thiên Minh | 15/02/2019

Mẫu đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam là mẫu đơn dành cho các bạn học sinh đang sinh sống, theo học tại các trường nước ngoài muốn về học tập tại Việt Nam, tiếp thu kiến thức từ các giảng viên, thầy cô trong nước.

Đối với mẫu đơn này chúng ta cần nêu rõ thông tin của học sinh, lý do xin chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và ghi rõ cơ sở đào tạo mà lưu học sinh xin chuyển tới để tiếp tục học tập. Dưới đây là mẫu đơn chi tiết mời các bạn tham khảo để hoàn thiện đơn đầy đủ và chính xác nhất.

mau don xin chuyen tu truong hoc o nuoc ngoai ve hoc tai viet nam

Mẫu đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam 2019

Mẫu đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ TRƯỜNG HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ HỌC TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Trường/Học viện…

Tôi tên là: .......................................................... Nam/nữ: ............................

Ngày sinh: .....................................................................................................

Được cử đi học ở nước ngoài theo Quyết định (nếu có) số ………............. ngày ...... tháng ……... năm ………….. của .....

Tên trường đến học: .....................................................................................

Trình độ đào tạo: ..........................................................................................

Khoa: ................................................... Chuyên ngành: ..............................

Tổng thời gian đào tạo theo Quyết định cử đi học/Văn bản tiếp nhận: .......

Ngày nhập học: ...........................................................................................

Lý do xin chuyển từ trường nước ngoài về học tập Việt Nam: ...................

Trân trọng đề nghị Trường/Học viện ...........................................................

…………………. xem xét, cho tôi được chuyển về Quý trường tiếp tục học tập.

Địa chỉ liên lạc của tôi: .................................................................................

E-mail: .........................................................................................................

Điện thoại nhà: ................................. Điện thoại di động: ...........................

..........., ngày...tháng...năm...

 Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo gồm: .............................................................................................................

Trên đây là Mẫu đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam dành cho các bạn sinh sống tại các nước khác trên thế giới có nhu cầu trở lại và học tập tại các trường học trong nước, còn với các em sinh viên đang học, hãy làm đơn xin học song song hai chương trình để rút ngắn thời gian học của mình lại nếu như cảm thấy đủ khả năng.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin chuyen tu truong hoc o nuoc ngoai ve hoc tai viet nam

  • xin học tại việt nam

  • xin chuyển từ trường học nước ngoài về việt nam