HOT

Tài liệu ôn tập giữa kì 1 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2021-2022

By Thiên Minh | 04/10/2021

Giaitoan8.com mời các em cùng tham khảo tài liệu ôn tập giữa kì 1 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2021-2022 với những kiến thức trọng tâm cùng các bài tập tự luận và trắc nghiệm sát chương trình học.

Cấu trúc tài liệu ôn tập giữa kì 1 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2021-2022 gồm 2 phần lớn là Kiến thức trọng tâm và Bài tập Đại số và Hình học trắc nghiệm về Hàm số lượng giác, Phép dời hình ...

tai lieu on tap giua ki 1 toan 11
Hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 11 năm 2021-2022 trường Vinschool, Hà Nội

Ôn tập giữa kì 1 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2021-2022

Xem trước một số bài tập trong tài liệu:
Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số:

a, y = 3 - 4Sin2xcos2x;
b, y = 3 - 2|sinx|

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O, hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD, điểm P thuộc SC và không là trung điểm của SC.
a, Tìm giao điểm của SO với mặt phẳng (MNP)
b, Tìm giao điểm của SA với mặt phẳng (MNP)
c, Gọi F, G, H lần lượt là giao điểm của QM và AB, QP và AC, QN và AD. Chứng minh ba điểm F,G, H thẳng hàng.

Trên đây là tài liệu ôn tập giữa kì 1 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2021-2022, các em tiếp tục giải Đề khảo sát đầu năm Toán 11 trường Thuận Thành 1 Bắc Ninh năm học 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • Tài liệu ôn tập giữa kì 1 Toán 11

  • hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 11

  • bài tập toán 11 ôn tập giữa học kì 1