HOT

Đâu là cách giải bài 8.20 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức?

By Thiên Minh | 03/02/2024

Các em tham khảo lời giải bài 8.20 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức để xem mình đã hiểu về cách áp dụng công thức cộng xác suất chưa nhé.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Nội dung câu hỏi bài 8.20 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức ( Chương 8. Các quy tắc tính xác suất - Bài tập cuối chương VIII).

- Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học sinh thích bóng rổ, 26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.

Xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là:

A. \(\dfrac{{9}}{{20}}.\)

B. \(\dfrac{{7}}{{20}}.\)

C. \(\dfrac{{19}}{{40}}.\)

D. \(\dfrac{{21}}{{40}}.\)

Giải bài 8.20 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức
Giải Toán 11 trang 79 sgk kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Giải bài 8.20 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

Số học sinh thích cả bóng chuyền và bóng rổ là: 23 + 18 – 26 = 15 (học sinh)

Gọi A là biến cố “Học sinh thích bóng chuyền”; B là biến cố “Học sinh thích bóng rổ”; E là biến cố “Học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ”.

Khi đó \(\overline E \) là biến cố “Học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ”.

Ta có \(\overline E = A \cup B.\)

\(P\left( A \right) = \dfrac{{23}}{{40}},P\left( B \right) = \dfrac{{18}}{{40}} = \dfrac{9}{{20}},P\left( {AB} \right) = \dfrac{{15}}{{40}} = \dfrac{3}{8}\)

\(\begin{array}{l}P\left( {\overline E } \right) = P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) - P\left( {AB} \right) = \dfrac{{23}}{{40}} + \dfrac{9}{{20}} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{{13}}{{20}}\\ \Rightarrow P\left( E \right) = 1 - P\left( {\overline E } \right) = 1 - \dfrac{{13}}{{20}} = \dfrac{7}{{20}}\end{array}\)

Vậy xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là \(\dfrac{7}{{20}}\).

Đáp án B.

Giaitoan8.com mời các em xem lại giải bài 8.19 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức và xem tiếp lời giải bài 8.21 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 8.20 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 trang 79 sách Kết nối tri thức tập 2