HOT

Giải bài 8.17 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

By Thiên Minh | 03/02/2024

Các em tham khảo lời giải bài 8.17 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức để xem mình đã hiểu về dạng toán biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập chưa nhé.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Nội dung câu hỏi bài 8.17 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức ( Chương 8. Các quy tắc tính xác suất - Bài tập cuối chương VIII).

- Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố "Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9"; B là biến cố "Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15".

Số phần tử của AB là?

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Giải bài 8.17 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức
Giải Toán 11 trang 79 sgk kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Giải bài 8.17 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

$A = {10; 12; 14; 16; 18; 20}$

$B = {8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15}$

Vậy $AB = {10; 12; 14}$

Đáp án C

Giaitoan8.com mời các em xem lại giải bài 8.16 trang 78 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức và xem tiếp lời giải bài 8.18 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 8.17 trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 trang 79 sách Kết nối tri thức tập 2