HOT

Giải bài 8.6 trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức đơn giản, dễ hiểu nhất

By Thiên Minh | 26/01/2024

Các em tham khảo lời giải bài 8.6 trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức để xem mình đã làm đúng và hiểu về dạng toán Công thức cộng xác suất chưa nhé.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Nội dung câu hỏi bài 8.6 trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức ( Chương VIII. Các quy tắc tính xác suất - Bài 29. Công thức cộng xác suất).

- Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không trả lại vào hộp). Tiếp đó đến lượt bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để bạn Tùng lấy được viên bi màu xanh.

Giải bài 8.6 trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức
Giải Toán 11 trang 75 sgk kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Giải bài 8.6 trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

Ta có số cách chọn một viên bi trong hộp là 14.13 = 182

A: “Sơn lấy màu xanh, Tùng lấy màu xanh”

Công đoạn 1: Sơn lấy màu xanh có 8 cách

Công đoạn 2: Tùng lấy màu xanh có 7 cách vì Sơn lấy xong không trả lại vào hộp.

Theo quy tắc nhân, tập A có 8.7 = 56 (phần tử)

\( \Rightarrow P\left( A \right) = \dfrac{{56}}{{182}} = \dfrac{4}{{13}}\)

B: “Sơn lấy màu đỏ, Tùng lấy màu xanh”

Công đoạn 1: Sơn lấy màu đỏ có 6 cách

Công đoạn 2: Tùng lấy màu xanh có 8 cách

Theo quy tắc nhân, tập B có 6.8 = 48 (phần tử)

\( \Rightarrow P\left( B \right) = \dfrac{{48}}{{182}} = \dfrac{{24}}{{91}}\)

C: “Bạn Tùng lấy được viên bi màu xanh” nên \(C = A \cup B\)

\( \Rightarrow P\left( C \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) = \dfrac{4}{{13}} + \dfrac{{24}}{{91}} = \dfrac{4}{7}\)

Vậy xác suất để bạn Tùng lấy được viên bi màu xanh là \(\dfrac{4}{7}.\)

Giaitoan8.com mời các em xem lại giải bài 8.5 trang 71 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức và xem tiếp lời giải bài 8.7 trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 8.6 trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải bài tập trang 75 SGK Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 11 trang 75 sách Kết nối tri thức tập 2